Zavádění a rozvoj Compliance management systému (CMS) – praktický příklad České pošty

15.11.2023 - 15.11.2023
variabilní symbol: 23286

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Seminář je určen pro interní auditory, kontrolní pracovníky, manažery, a pracovníky, kteří řeší praktické otázky výkonu funkce compliance.

CÍL SEMINÁŘE

Cílem je představit funkční koncept a jednotlivé části Compliance management systému (CMS), a na příkladu České pošty seznámit účastníky s tématy a praktickými zkušenostmi zaváděni a provozování jednotlivých prvků, postupů a prostředků CMS, reflektujících organizační strukturu, velikost a specifická rizika trestní odpovědnosti společnosti i změny právního prostředí.

OBSAH SEMINÁŘE

• Kdy zavést Compliance management systém?
• Vnitřní a vnější kontext CMS.
• Základní komponenty CMS.
• Začlenění v organizační struktuře, hlavní a podpůrné složky/činnosti.
• Základní předpisový rámec CMS.
• Etický kodex ČP, způsob jeho sestavení a využívání v činnosti.
• Linie prevence, detekce a reakce a jejich klíčové prostředky.
• Zaměření compliance vzdělávání a komunikace.
• Compliance prověřování vybraných třetích stran.
• Compliance prověřování uchazečů o rizikové pracovní pozice.
• Analýza, monitoring a aktualizace hodnocení rizik trestní odpovědnosti podniku.
• Vnitřní oznamovací systém ČP.
• Kontrolní činnosti Compliance.
• Spolupráce s interním auditem ČP.
• Roční hodnocení úrovně CMS.
• Zprávy o činnosti a výsledcích compliance pro vedení, dozorčí radu a veřejnost.
• Současné priority CMS reagující na změny právního a ekonomického prostředí.
• Compliance a ESG.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 12:00

Lektor
Ing. Vladimír Brož
JUDr. Vladimír Valenta

Cena seminář:
Cena člen (prezenčně): 2 200,- Kč bez DPH (2 662,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 2 750,- Kč bez DPH (3 328,- Kč s DPH)

Přihlásit se