Zásady regulace platebního styku se zaměřením na licenční proces

13.12.2024 - 13.12.2024
variabilní symbol: 24339

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Seminář je vhodný jak pro interní auditory, tak pro konzultanty, kteří mají zájem rozšířit si povědomí o bezhotovostních platbách, zabezpečení plateb a systémů, rovněž tak o licenčním řízení předmětné regulace, tak pro další zájemce z řad odborné veřejnosti, zaměstnanců bank a nebankovních subjektů nabízející provádění platebních transakcí, ale též studentům finančního práva.

CÍL SEMINÁŘE

Cílem semináře je seznámit jeho účastníky se základními aspekty regulace platebního styku v ČR. Porovnat minulou a aktuální zákonnou úpravu. Informovat o novele legislativy platebního styku. Ozřejmit současnou zákonnou úpravu s přihlédnutím k požadavkům licenčního řízení, informovat o metodice licenčního řízení z platebního styku. Zvláštní část bude věnována regulaci a licencování tzv. FinTech společností. Včetně seznámení s příslušnou evropskou legislativou a úvodem do kybernetické bezpečnosti v souladu se zákonem o platebním styku. Nově bude zvláštní část věnována MiCA nařízení z pohledu úvěrových institucí.

OBSAH SEMINÁŘE

  • Prameny práva platebního styku.
  • Principy zákona o platebním styku.
  • Porovnání starého a aktuálního zákona o platebním styku.
  • Vybrané novely zákona o platebním styku a příslušných vyhlášek.
  • Licenční metodika.
  • Nové platební služby a nový poskytovatel dynamické směny měn (DCC).
  • Ochrana spotřebitele v platebním styku.
  • Příslušné evropské předpisy.
  • Související Obecné pokyny EBA (zejm. s ohledem na zabezpečení plateb/platebních systémů).
  • Co přináší MiCA nařízení pro úvěrové instituce.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 14:00

Lektor
JUDr. Denisa Jindřichová, Ph.D.

Cena semináře
Cena člen (prezenčně): 2 650,- Kč bez DPH (3 207,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 300,- Kč bez DPH (3 993,- Kč s DPH)

Přihlásit se