Zásady regulace platebního styku se zaměřením na licenční proces

16.11.2023 - 16.11.2023
variabilní symbol: 23289

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Seminář je vhodný jak pro interní auditory, tak pro konzultanty, kteří mají zájem si rozšířit povědomí o bezhotovostních platbách, zabezpečení plateb a systémů, rovněž tak o licenčním řízení předmětné regulace, tak pro další zájemce z řad odborné veřejnosti, zaměstnanců bank a nebankovních subjektů nabízející provádění platebních transakcí, ale též studentům finančního práva.

CÍL SEMINÁŘE

Cílem semináře je seznámit jeho účastníky se základními aspekty regulace platebního styku v ČR. Porovnat minulou a aktuální zákonnou úpravu. Informovat o novele legislativy platebního styku. Ozřejmit současnou zákonnou úpravu s přihlédnutím k požadavkům licenčního řízení, informovat o aktuální metodice licenčního řízení z platebního styku. Zvláštní část bude věnována regulaci a licencování tzv. FinTech společností. Včetně seznámení s příslušnou evropskou legislativou a úvodem do kybernetické bezpečnosti v souladu se zákonem o platebním styku.

OBSAH SEMINÁŘE

• Prameny práva regulace platebního styku.
• Informace o vybraných ustanoveních nového zákona/porovnání s minulou legislativou.
• Regulované subjekty dle zákona o platebním styku (vč. FinTech).
• Zásady licencování.
• Metodika licenčního řízení podle zákona o platebním styku a příslušných vyhlášek.
• Informace ohledně novely zákona o platebním a vybraných vyhlášek.
• Nové licenční požadavky dle MiCA nařízení.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 14:00

Lektor
JUDr. Denisa Jindřichová, Ph.D.

Cena seminář:
Cena člen (prezenčně): 2 650,- Kč bez DPH (3 207,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 300,- Kč bez DPH (3 993,- Kč s DPH)

Přihlásit se