Zákon o kybernetické bezpečnosti – na koho se vztahuje a jaké povinnosti z něj vyplývají

5.10.2023 - 5.10.2023
variabilní symbol: 23238

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Soukromý i státní sektor; právníci, compliance management, auditoři, bezpečnostní management, IT management, pracovníci risk oddělení, ISMS specialisté, bezpečnostní konzultanti apod.

CÍL SEMINÁŘE

Seminář provede účastníky zákonem o kybernetické bezpečnosti, vysvětlí, na koho se zákon vztahuje a jaké z něj vyplývají povinnosti.

OBSAH SEMINÁŘE

• Seznámení s rámcem kybernetické bezpečnosti v ČR:
- úvod do problematiky, základní pojmy,
- základní dokumenty na národní úrovni.
• Směrnice EU o kybernetické bezpečnosti (NIS2) a její promítnutí do národní legislativy.
• Zákon o kybernetické bezpečnosti (ZKB) a povinné osoby:
- struktura povinných osob a jejich definice, určení a povinnosti.
• Zákon o kybernetické bezpečnosti (ZKB) – povinnosti:
- přehled povinností podle ZKB a jejich vysvětlení,
- provozovatel informačního/komunikačního systému,
- úprava dodavatelských vztahů – bezpečnostní pravidla ve smlouvách.
• Vyhláška č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti:
- organizační a technická bezpečnostní opatření podle vyhlášky,
- požadavky na dokumentaci.
• Kontrola dodržování povinností podle ZKB:
- proces kontroly ze strany dozorového orgánu,
- nejčastější problémy a zjištění.
• Diskuze a dotazy.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 15:00

Lektor
Ing. Bc. Adam Kučínský

Cena seminář:
Cena člen (webinář): 2 700,- Kč bez DPH (3 267,- Kč s DPH)
Cena nečlen (webinář): 3 450,- Kč bez DPH (4 175,- Kč s DPH)

Přihlásit se