PROGRAM

Záštity nad workshopem poskytli:

Ing. Jiří Fojtík, vrchní ředitel sekce Finanční řízení a audit Ministerstva financí ČR

Ing. Radim Holiš, hejtman Zlínského kraje
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor statutárního města Zlína
Ing. Peter Habšuda, generálny tajomník služobného úradu Ministerstva financií SR

Program v PDF ZDE

 

MÍSTO KONÁNÍ:26. dubna 2023

 

8:30 - 9:00 Registrace
9:00 - 9:15 Zahájení
9:15 - 9:45 "Úloha Ministerstva financií SR vo vzťahu k vnútornému auditu" Martin PAVLUVČÍK, vedúci oddelenia legislatívy a metodiky pre kontrolu a audit (Ministerstvo financií SR)
9:45 - 10:45 PANELOVÁNÍ
Panelová diskuse 1 na téma: INTERNÍ AUDIT 21. STOLETÍ
 • František BECKERT, ředitel odboru interní audit (Ministerstvo financí ČR)
 • Miroslav ČTVRTLÍK, interní auditor (Katastrální úřad pro Olomoucký kraj)
 • Jaroslava KOPOVÁ, vedoucí interního auditu a kontroly (Město Šumperk)
 • František MOLNÁR, riaditeľ Útvaru vnútorného auditu (Ministerstvo financií SR)
 • Blanka ŠTEFANKOVÁ, interní auditorka (Krajský úřad Moravskoslezského kraje)

 

10:45 - 11:45  PANELOVÁNÍ
Panelová diskuse 2 na téma: SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ A DOBRÉ PRAXE

 

 • Jana HAMŠÍKOVÁ, interní auditorka (Ministerstvo pro místní rozvoj)
 • Radmila OUTLÁ, ředitelka odboru projektového řízení (Ministerstvo pro místní rozvoj)
 • Ladislava SLANCOVÁ, ředitelka odboru interního auditu (Nejvyšší kontrolní úřad)
 • Zdeněk VAŠÁTKO, vedoucí útvaru interního auditu (Krajský úřad Zlínského kraje)

 

11:45 - 12:45 Oběd

 

 

 

12:45 - 15:00     PRACOVNÍ SKUPINY


SKUPINA A


TÉMA: Úskalia vnútorného auditu

 • Stanislav BUREŠ, ředitel odboru Auditní orgán, sekce Finančního řízení a audit (Ministerstvo financí ČR)
 • Kristína DURAJ CHOCHLÍKOVÁ, riaditeľka odboru legislatívy, vzdelávania a podporných činností, sekcia auditu a kontroly (Ministerstvo financií SR)
 • Jana KRAUSOVÁ DANIŠ, vedúca oddelenia vnútorného auditu (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR)
 • Petra KUČÁK NÉTRYOVÁ, riaditeľka odboru vládneho auditu medzinárodných zdrojov, sekcia auditu a kontroly (Ministerstvo financií SR)
 • Dana RATAJSKÁ, vedoucí oddělení interního auditu (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)


anotaceSKUPINA B


TÉMA: Digitalizace úřadu - jak být v souladu s principy eGovernmentu

 • Tomáš ŠEDIVEC, vedoucí oddělení architektury informačních systémů veřejné správy (Digitální a informační agentura)
 • Radka DOMANSKÁ, Národní koordinátorka otevřených dat (Digitální a informační agentura)


anotace

 SKUPINA C


TÉMA: Dobrá praxe interního auditu služebních úřadů

 

 • Olga MERTLOVÁ, vedoucí Oddělení interního auditu (Státní fond dopravní infrastruktury)

  anotace

 

15:00  Ukončení odborného programu prvního dne workshopu 
15:30 Zážitkový program  
19:00  Večerní program "Číše vína"

Interhotel Zlín

 

27. dubna 2023

 

8:30 - 9:00 Registrace
9:00 - 10:00

"NIS2 nejen pohledem interního auditora"

Libor ŠTOURAČ, Interní auditor & manager QMS, EMS, ISMS (ITS)

10:00 - 10:30 "Přístup auditu k problematice analýzy/řízení rizik" 
Lenka HRADECKÁ, IT Security & Quality Management konzultant (NETIA)
10:30 - 11:00 Přestávka
11:00 - 12:00      

 "Plánované změny v interním auditu ve veřejné správě v souvislosti s novým zákonem o řízení a kontrole veřejných financí"
Tomáš VYHNÁNEK, vedoucí oddělení Harmonizace interního auditu (Ministerstvo financi ČR)

 

12:00 - 12:45  PANELOVÁNÍ
Panelová diskuse 3 na téma: SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ A DOBRÉ PRAXE (ZÁVĚRY A VÝSTUPY Z PRACOVNÍCH SKUPIN)

Zástupci z pracovních skupin
12:45 - 12:50 Ukončení workshopu
12:50 Oběd