PRACOVNÍ SKUPINY


SKUPINA A - Úskalia vnútorného auditu


 LEKTOŘI:

 • Stanislav BUREŠ, ředitel odboru Auditní orgán, sekce Finančního řízení a audit (Ministerstvo financí ČR)
 • Kristína DURAJ CHOCHLÍKOVÁ, riaditeľka odboru legislatívy, vzdelávania a podporných činností, sekcia auditu a kontroly (Ministerstvo financií SR)
 • Jana KRAUSOVÁ DANIŠ, vedúca oddelenia vnútorného auditu (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR)
 • Petra KUČÁK NÉTRYOVÁ, riaditeľka odboru vládneho auditu medzinárodných zdrojov, sekcia auditu a kontroly (Ministerstvo financií SR)
 • Dana RATAJSKÁ, vedoucí oddělení interního auditu (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)


ANOTACE:

 • V úvodu bude panelová diskuse a pak bude následovat workshop ve skupinách.

  Cieľom skupiny je prezentovať účastníkom, pomocou panelovej diskusie, ako aj praktického workshopu, úskalia, ktoré sú spojené s prácou vnútorného audítora. V rámci panelovej diskusie vystúpia zástupcovia SR a ČR, ktorí budú odpovedať na otázky spojené s ich prácou. Diskusia sa bude zameriavať najmä na skúsenosti s komunikáciou s auditovanými osobami, ako aj so samotným vedením organizácie, pre ktorú pracujú. O úskaliach spojených s činnosťou vnútorného audítora budú diskutovať aj audítori zastupujúci orgány auditov, aby bolo možné účastníkom sprostredkovať aj nestranný názor „z vonka“. Následne budú všetci účastníci rozdelení do dvoch skupín a budú riešiť krátku prípadovú štúdiu, výsledkom ktorej bude porovnanie výhod a nevýhod legislatívy SR a ČR, resp. porovnanie toho, akým spôsobom „chráni“ legislatíva SR a ČR vnútorného audítora a akým spôsobom je ukotvené jeho postavenie.


SKUPINA B - Digitalizace úřadu - jak být v souladu s principy eGovernmentu


LEKTOŘI:

 • Tomáš ŠEDIVEC, vedoucí oddělení architektury informačních systémů veřejné správy (Digitální a informační agentura)
 • Radka DOMANSKÁ, Národní koordinátorka otevřených dat (Digitální a informační agentura)


  ANOTACE:

Účastnicí pracovní skupiny zjistí, jak plnit a kontrolovat zákonné požadavky v oblasti digitalizace veřejné správy a také identifikovat, v jakých oblastech je potřeba se zlepšit. Hlavním zaměřením budou požadavky Informační koncepce ČR, která je, včetně jejích navazujících dokumentů, základním dokumentem v oblasti digitalizace. Digitalizace ve veřejné správě je často označována pojmem eGovernment, který lze chápat jako správu věcí veřejných za využití moderních elektronických nástrojů, díky kterým bude veřejná správa k občanům přátelštější, dostupnější, efektivnější, rychlejší a levnější. Na konkrétních případech bude ilustrováno, jak lze pohlížet na vybrané oblasti digitalizace, jak zjistit, zda je určitá centrální sdílená služba eGovernmentu využívána správně, zda existuje v úřadu dostatečná podpora ICT, či zda je úřad připraven na budoucí rozvoj.SKUPINA C - Dobrá praxe interního auditu služebních úřadů


LEKTOŘI:

 • Olga MERTLOVÁ, vedoucí Oddělení interního auditu (Státní fond dopravní infrastruktury)


ANOTACE:
Pracovní skupina bude pojata jako diskusní a interním auditorům ze služebních úřadů umožní vzájemnou výměnu zkušeností a inspiraci.
Společně vyhodnotíme a prodiskutujeme, jak jednotlivé služební úřady naplnily v loňském roce kritéria kvality, jak proběhl přezkum jejich plnění a jak budeme jednotlivá kritéria zohledňovat v našich interních auditech a plánech interních auditů do budoucna. Dále povedeme diskusi nad aktuálními tématy relevantními pro služební úřady a jejich interní audity – jinými slovy, využijeme příležitosti se setkat a probereme, co nás trápí a zjistíme, zda se se stejnými problémy potýkají i ostatní.