O workshopu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ve dnech 26. – 27. dubna 2023 organizuje Český institut interních auditorů workshop s názvem PANELOVÁNÍ BEZ HRANIC - INTERNÍ AUDIT 21. STOLETÍ. Workshop je určen nejen interním auditorům z veřejné správy, ale všem těm, kteří jsou s touto profesí přímo nebo nepřímo spojeni. Přijměte proto naše pozvání na pestrý odborný program v prostorách kongresového centra Hotelu Zlín.


Na co bude workshop zaměřen?

Věříme, že jste se nezalekli názvu workshopu. Montérky, ochrannou přilbu a další pracovní pomůcky si brát nemusíte. „Stavět" budeme pouze odpovědi na otázky v rámci panelových diskusí. Do programu jsme zařadili aktuální a zajímavá témata, na která jen málokdy mají všichni stejný názor. Naší snahou je nejenom prezentovat tyto různé pohledy odborníků, ale i získat na tato témata úplně nový pohled.

Vedle tří panelových diskusí jsme pro Vás připravili i zajímavý program do jednotlivých pracovních skupin. V první skupině „Úskalí interního auditu", kterou zastřešují kolegové z Ministerstva financií Slovenskej republiky, budeme probírat různá témata a problémy interního auditu. Ve druhé pracovní skupině zaměřené na „Digitalizaci úřadu – jak být v souladu s principy eGovernmentu" účastníci zjistí, jak plnit a kontrolovat zákonné požadavky v oblasti digitalizace veřejné správy a jak identifikovat oblasti pro zlepšení. Třetí pracovní skupina „Dobrá praxe interního auditu služebních úřadů" se bude věnovat, jak už z jejího názvu vyplývá, celé škále těch nejlepších zkušeností a poznatků k auditům spojeným se zaváděním kvality služebních úřadů, dopadům novely služebního zákona a změnám pro informační systémy veřejné správy.


Pro koho je workshop určen?

Workshop je určen pro interní auditory, kontrolory, zástupce managementu a všechny ostatní pracovníky, kteří mají zájem sdílet své zkušenosti a dobrou praxi z profese interního auditu obecně nebo se zaměřením na digitalizaci a soulad s principy eGovernmentu či problematiku služebního zákona.


Kdo na workshopu vystoupí?

Na workshopu vystoupí renomovaní lektoři a odborníci z Ministerstva financí ČR i SR, Ministerstva vnitra a dalších veřejných institucí, ale také zejména Vaši kolegové, kteří mají s oblastí interního auditu dlouhodobé praktické zkušenosti. Cílem workshopu je překonávat hranice, což se povedlo díky významné spolupráci s kolegy z Ministerstva financií Slovenskej republiky, kteří se na programu významnou měrou podílí.


Co si odnesete?

Vedle informací získaných z oficiálního programu a neformálních diskusí pak zejména aktuality, náměty, srovnání, případové studie a další materiály, které workshop v rámci své programové nabídky nabízí. V neposlední řadě také příjemný zážitek z neformálního odpoledního a večerního programu.


Co říci závěrem?

Přijměte naše srdečné pozvání a přijeďte do Zlína na další z řady již tradičních workshopů Českého institutu interních auditorů, určených zejména veřejnému sektoru. Přípravný výbor vynaložil maximální úsilí proto, abyste byli spokojení nejen s obsahovou náplní workshopu, ale zároveň si z něj odnesli i řadu zajímavých informací, podnětů a kontaktů. Věříme, že až se po skončení workshopu rozjedete domů, tak pro Vás město Zlín nebude jen synonymem pro kvalitní obuv, ale i synonymem krásného a zajímavého města, ve kterém jste se dozvěděli mnohé nové o dobrém interním auditu.

 

 

František_Beckert.jfif

Miroslav_Čtvrtlík.jfif

 

 

Daniel Hausler.jfif

Dana_Ratajská.jpg

 

 

Ladislava_Slancova.jfif

 

 

František Beckert

Miroslav Čtvrtlík

Daniel Häusler

Dana Ratajská

Ladislava Slancová