PRACOVNÍ SKUPINY


SKUPINA A - PANELOVÁ DISKUSE NA TÉMA: VÝZVY MALÝCH TÝMŮ IA NEJEN V AUDITOBRANÍ!


 LEKTOŘI:

  • Miroslav ČTVRTLÍK, interní auditor (Katastrální úřad pro Olomoucký kraj)
  • Martin DOHNAL, senior auditor (GasNet)
  • Petr HADRAVA, vedoucí odboru Interní Audit (SAB Finance, FCM Bank a SAB o.c.p.)
  • Jiří JELÍNEK, ředitel interního auditu (CPIPG)
  • Petra VALENTOVÁ, senior internal auditor (VIG RE zajišťovna)

ANOTACE:

V této sekci se budeme bavit o výzvách, kterým musí čelit interní auditoři, kteří tvoří tým o jedné osobě, nebo interní auditoři z malých týmů. Vyslechneme si příběhy od zástupců z různých odvětví, jaká je jejich zkušenost, co je trápí nebo co jim naopak pomáhá. Zazní témata „outsourcing“, „cosourcing“ nebo „inhouse“ řešení. Budeme diskutovat i o přínosu a budoucnosti malých týmů. Pokud Vás toto téma oslovilo, neváhejte a přidejte se k nám. Vaše dotazy a názory jsou nesmírně přínosné.SKUPINA B - NEFINANČNÍ REPORTING


LEKTOR:

  • Šimon KOLÁŘ, (KPMG)


ANOTACE

V této sekci si představíme koncept nefinančního reportingu se zaměřením na CSRD. V rámci přednášky získáte základní přehled o rozsahu reportingových povinností, konceptu CSRD reportingu včetně konceptu dvojí materiality, přehledu jednotlivých témat a příkladů povinností na zveřejnění. V další části přednášky se zaměříme na pohled auditora při ověřování nefinančních informací, včetně poznatků z praxe externího ověřování. Sezení zakončíme detailnějším pohledem na konkrétní téma či sektorovým pohledem. SKUPINA C - PROMĚNY STATUTU INTERNÍHO AUDITU V ORGÁNECH VEŘEJNÉ SPRÁVY


LEKTOR:

  • Tomáš ŠULC, oddělení Harmonizace interního auditu, odbor Centrální harmonizační jednotka (Ministerstvo financí ČR)

ANOTACE:

Účinnost Globálních standardů se blíží a s nimi se mění i požadavky na vnitřní předpisy upravující interní audit. Centrální harmonizační jednotka Ministerstva financí a Sekce veřejné správy Českého institutu interních auditorů Vás v této souvislosti společně zvou na interaktivní workshop zaměřený na plánované, připravované či již realizované změny ve statutech interního auditu orgánů veřejné správy, kde budeme společně diskutovat o tom, jak nová východiska vyplývající z Globálních standardů co nejlépe promítnout do praxe se zohledněním specifik veřejného sektoru.
Účastníkům konference registrovaným na tento workshop bude předem zaslán pracovní materiál zahrnující témata k diskusi. Na základě výsledků workshopu bude aktualizován vzorový Statut interního auditu (Metodický pokyn CHJ č. 5).SKUPINA D

V jednání.