Výzvy implementace DORA

19.11.2024 - 19.11.2024
variabilní symbol: 24293

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory a další pracovníky zabývající se řízením rizik v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT) v bankách a dalších finančních institucích.

CÍL SEMINÁŘE

Seznámit účastníky s Nařízením (EU) 2022/2554 o digitální provozní odolnosti finančního sektoru, který tvoří základ regulatorního rámce upravujícího oblast IKT.

Informovat o aktivitách ČNB a evropských dohledových autorit v oblasti IKT. Objasnit požadavky, očekávání a přístup dohledu ČNB v oblasti řízení rizik IKT.

OBSAH SEMINÁŘE

  • Úvod do nařízení DORA a jeho kontextu.
  • Řízení rizika v oblasti IKT.
  • Řízení rizika v oblasti IKT spojeného s třetími stranami.
  • Testování digitální provozní odolnosti.
  • Řízení, klasifikace a hlášení incidentů souvisejících s IKT.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 13:00

Lektor
Ing. Martin Fleischmann, Ph.D.
Mgr. Miroslav Kotrle, Ph.D.

Cena semináře
Cena člen (prezenčně): 2 400,- Kč bez DPH (2 904,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 000,- Kč bez DPH (3 630,- Kč s DPH)

Přihlásit se