Využití umělé inteligence v interním auditu

13.11.2024 - 13.11.2024
variabilní symbol: 24284

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Seminář je určen pro vedoucí pracovníky, interní auditory, kontrolní pracovníky, manažery.

CÍL SEMINÁŘE

Seznámit s aktuálními trendy a metodami využití umělé inteligence v interním auditu.

OBSAH SEMINÁŘE

  • Terminologie.
  • Přínosy aktivního využívání AI interním auditem - analýzy velkých dat, automatizace kroků, řízení rizik, kontrola kvality atd.
  • Praktické ukázky využití při auditních zakázkách - tradiční postupy/ postupy za využití AI.
  • Regulatorika, rizika.
  • Audit AI.
  • Diskuze – bude interní auditor nahrazen umělou inteligencí?

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 12:00

Lektor
Ing. Ondřej Hanák
David Korniet

Cena semináře
Cena člen (webinář): 2 000,- Kč bez DPH (2 420,- Kč s DPH)
Cena nečlen (webinář): 2 550,- Kč bez DPH (3 086,- Kč s DPH)

Přihlásit se