Využití umělé inteligence v interním auditu

Nový

6.11.2023 - 6.11.2023
variabilní symbol: 23274

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Seminář je určen pro vedoucí pracovníky, interní auditory, kontrolní pracovníky, manažery.

CÍL SEMINÁŘE

Seznámit s aktuálními trendy a metodami využití umělé inteligence v interním auditu.

OBSAH SEMINÁŘE

• Terminologie.
• Přínosy aktivního využívání AI interním auditem - analýzy velkých dat, automatizace kroků, řízení rizik, kontrola kvality atd.
• Praktické ukázky využití při auditních zakázkách - tradiční postupy/ postupy za využití AI.
• Regulatorika, rizika.
• Audit AI.
• Diskuze – bude interní auditor nahrazen umělou inteligencí?

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 12:00

Lektor
Ing. Ondřej Hanák
Mgr. Gabriela Tvrdíková

Cena seminář:
Cena člen (webinář): 2 000,- Kč bez DPH (2 420,- Kč s DPH)
Cena nečlen (webinář): 2 550,- Kč bez DPH (3 086,- Kč s DPH)

Přihlásit se