Využití analytického modelu vyzrálosti pro hodnocení ŘKS

Nový

17.5.2024 - 17.5.2024
variabilní symbol: 24111

ÚROVEŇ

Pro interní auditory s menšími zkušenostmi.

URČENO PRO

Praktikující interní auditoři.

CÍL SEMINÁŘE

Využití analytických metod pro hodnocení řídicího a kontrolního systému vyplývá ze standardu 2320. Mezi často používané patří tzv. model vyzrálosti (“Capability Maturity Model“), vyvinutý pro řízení procesů v souladu s ISO 9001 v Software Engineering Institute. Šestiúrovňové posuzování kvality nastavených procesů / systémů řízení přispívá k efektivní identifikaci jejich silných a slabých stránek a k navrhování příslušných opatření ke zlepšení. Pomocí využívané stupnice lze ohodnotit, jak si organizace stojí a co je třeba ke zlepšení výkonnosti. Lektor popíše východiska využívaná mj. v rámci metodik IIA a doporučí možná uplatnění při hodnocení ŘKS.

OBSAH SEMINÁŘE

  • Využití modelu vyzrálosti pro hodnocení aktuálního stavu organizace.
  • Využití modelu vyzrálosti pro srovnání aktuálního stavu ŘKS v dané činnosti.
  • Využití modelu vyzrálosti pro dodatečné srovnání standardních předpisů.
  • Využití modelu vyzrálosti pro zlepšování úrovně řízení a kontroly.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 13:00

Lektor
Ing. Rodan Svoboda, CIA

Cena seminář:
Cena člen (webinář): 2 200,- Kč bez DPH (2 662,- Kč s DPH)
Cena nečlen (webinář): 2 800,- Kč bez DPH (3 388,- Kč s DPH)

Přihlásit se