Vyšetřování podvodů v rámci organizace

25.10.2024 - 25.10.2024
variabilní symbol: 24264

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Zaměstnanci z kontrolních útvarů – zejm., Fraud Risk managementu, Compliance nebo Interního auditu.

CÍL SEMINÁŘE

Cílem semináře je účastníkům představit oblast řízení rizika podvodného jednání – tzv. Anti-fraud management. V rámci semináře budou prezentovány a diskutovány praktické znalosti a dovednosti v rámci prevence, detekce a vyšetřování podvodného jednání. Seminář rovněž obsahuje i doporučení k efektivní spolupráci s orgány činnými v trestním řízení (OČTŘ) a doporučení směrem k náhradě způsobené škody. V rámci semináře se dotkneme i reálných případů z praxe.

OBSAH SEMINÁŘE

  • Anti – Fraud management a jeho klíčové komponenty.
  • Způsoby detekce podvodů.
  • Investigace případu.
  • Obvyklé postupy při vyšetřování.
  • Zajišťování a vyhodnocování důkazů v kontextu na používané metody vyšetřování.
  • Spolupráce s OČTŘ – výhody a nevýhody jejich zapojení do interního vyšetřování.
  • Náhrada škody způsobené podvodným jednáním.
  • Procesní opatření pro zamezení opakovaného výskytu podvodu.
  • Příklady z praxe.

Pozn. Kurz je realizován v rámci Akademie interního auditu.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 12:00

Lektor
Ing. Tomáš Hořejší, CFE

Cena semináře
Cena člen (prezenčně): 2 200,- Kč bez DPH (2 662,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 2 750,- Kč bez DPH (3 328,- Kč s DPH)

Přihlásit se