Vyšetřovací dovednosti a vedení interview

20.10.2023 - 20.10.2023
variabilní symbol: 23263

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory, vyšetřovatele, nebo compliance manažery. Seznámí posluchače se správným způsobem vedení rozhovoru, či investigativního interview v organizaci, jakým způsobem mají být předkládány důkazy, nebo jak celý rozhovor dokumentovat. V neposlední řadě detailně rozebírá způsoby přípustného ovlivňování vyslýchaných a způsoby, jak identifikovat a odstranit motivaci ke lživým tvrzením.

CÍL SEMINÁŘE

Seminář volně navazuje na seminář „Člověk-největší bezpečnostní riziko“. V tomto semináři budou do větší hloubky objasněny správné principy vedení vyšetřování v organizaci, způsob jejich dokumentace, práce s důkazy, přípustné a nepřípustné metody ovlivňování vyslýchaných, kde a proč vzniká motivace ke lži a zásady spolupráce s orgány činnými v trestním řízení.

OBSAH SEMINÁŘE

• Sběr informací a příprava interview.
• Předkládání důkazů.
• Jak správně komunikovat a dokumentovat interview.
• Přípustné a nepřípustné metody ovlivňování.
• Akuzační princip, Reidova technika.
• Dokážeme odhalit lež?
• PEACE model.
• Spolupráce s policií.
• Nejčastější chyby a příklady z praxe.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 12:00

Lektor
Mgr. Radek Kučera

Cena seminář:
Cena člen (prezenčně): 2 200,- Kč bez DPH (2 662,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 2 750,- Kč bez DPH (3 328,- Kč s DPH)

Přihlásit se