Vybraná rozhodnutí ÚOHS a soudů ve věci zadávaní veřejných zakázek

9.11.2023 - 9.11.2023
variabilní symbol: 23277

ÚROVEŇ

Pro účastníky, kteří se v subjektech veřejné správy věnují oblasti veřejného investování v subjektech veřejné sféry.

URČENO PRO

Pro zaměstnance veřejných zadavatelů, kteří se přímo podílejí na zadávání veřejných zakázek v subjektech veřejné správy. Pro IA a kontrolní pracovníky, kteří budou posuzovat problematiku veřejných zakázek v subjektech veřejné správy.

CÍL SEMINÁŘE

Seznámit účastníky s rozhodovací praxí v oblasti veřejných zakázek s cílem upozornit na nejvýznamnější pochybení zadavatelů při zadávání veřejných zakázek.

OBSAH SEMINÁŘE

Rozbor vybraných rozhodnutí ÚOHS a soudů ve věci zadávaní veřejných zakázek, která se dotýkají:
• postavení a úkonů zadavatele a účastníka výběrového řízení (dodavatele),
• nejdůležitějších ustanovení zákona provázejících jednotlivé součásti, fáze a proces výběrového řízení,
• role ÚOHS a soudů.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 14:00

Lektor
Mgr. Pavel Bláha

Cena seminář:
Cena člen (prezenčně): 2 650,- Kč bez DPH (3 207,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 300,- Kč bez DPH (3 993,- Kč s DPH)

Přihlásit se