Volná místa Poptávají

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA - POPTÁVKA

29. květen 2023

INTERNÍ AUDITOR/-KA NA POLOVIČNÍ ÚVÁZEK

Důchodce hledá zaměstnání na pozici interní auditor/-ka v Praze na poloviční úvazek, dohodu nebo na základě smlouvy.

Nabízím:

 • samostatný výkon nezávislé a objektivně ujišťovací činnosti formou provádění interních auditů v organizaci
 • poradenská a konzultační činnosti v rámci organizace v oblasti vnitřního řídicího a kontrolního systému
 • předkládání doporučení ke zdokonalování kvality vnitřního řídícího a kontrolního systému
 • monitoring přijatých opatření k odstranění zjištěných nedostatků
 • při výkonu činnosti se řídit zákonem o finanční kontrole, Statutem útvaru interního auditu a mezinárodně uznávanými standardy
 • flexibilní pracovní dobu
 • více jak 30 let zkušenost v oboru

Vzdělání:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru Podnikové finance, audit
 • vysokoškolské vzdělání v oblasti bakalářského studia Veřejná správa

Výhodou:

 • zkušenosti z veřejné správy, státní správy i soukromého sektoru
 • osvědčení o absolvování školení interní auditor
 • certifikát Interní auditor senior z ČIIA
 • komunikační dovednosti a analytické myšlení
 • výborná znalost práce na PC (MS Office – Word, Excel, PowerPoint)
 • výborná znalost ekonomických systémů POHODA, HELIOS
 • výborná znalost i vedení účetnictví

KONTAKT:
Ing.  Bc. Marie Kolářová
Václava Trojana 1483/1
104 00 Praha 10
Tel: 602 436 002
Email: m.kolarova54@gmail.com