Volná místa Poptávají

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA - POPTÁVKA

4. červen 2019

Ing. Miroslava Štefková, CIA

ŽIVOTOPIS

Stefkova_Miroslava.png

Osobní údaje

Jméno a příjmení: Ing. Miroslava ŠTEFKOVÁ, CIA
Datum narození: 19. dubna 1963
Trvalé bydliště: Vrablovec 1513/164, 747 14 Ludgeřovice
Telefon: +420 724 421 865
E-mail: miroslava.stefkova@email.cz

 

Vzdělání

1985 – 1981 Vysoká škola báňská v Ostravě
1981 – 1977 Gymnázium v Ostravě-Zábřehu, Volgogradská ul.

Osobnostní profil

 •  Analytické a systémové myšlení
 • Komunikační a organizační schopnosti
 • Samostatnost, pečlivost, spolehlivost
 • Schopnost pracovat v týmu i samostatně
 • Flexibilita, ochota rychle se učit nové věci a postupy

 

Praxe

06/2017 – 06/2019 ČEZ Distribuce, a. s.
Pracovní funkce: Auditor senior

Odpovědnost:

 • Provádění komplexních auditů zaměřených na zdokonalování a zjednodušení procesů ve společnosti (obsluha klientů, obsluha a údržba distribuční soustavy, apod.), zpracování zpráv o výsledcích auditů, prezentace výsledků managementu společnosti, monitoring implementace nápravných opatření.
 • Organizační a metodické zabezpečení auditů, plánování, vedení auditního týmu.

05/2017 – 07/2006 ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
Pracovní funkce: Specialista interních kontrol I., Specialista pro IŘK, Specialista VKS – senior

Odpovědnost:

 • Kontrola systému řízení a zlepšování procesů distribučních služeb, obchodní činnosti včetně nákupu materiálu a služeb, analýza dat a dokumentů, provedení nezávislého šetření, zpracování zpráv z interních kontrol, prezentace výsledků vedení společnosti.
 • Zpracovávání pravidelného reportingu (týdenní/měsíční provozní zprávy, vyhláška ERÚ č. 540/2005 Sb. – standardy §5 až §7, ukazatelé SAIFI, SAIDI).
 • Metodické řízení, koordinování a vyhodnocování procesů hodnocení kvality práce (interní dodavatel).

06/2006 – 04/1995 Severomoravská energetika, a. s.
Pracovní funkce: Specialista pro smluvní vztahy

Odpovědnost:

 • Provádění interních auditů fungování a zlepšování procesů obchodních činnosti, nákupu materiálu a služeb, obsluhy a údržby DS, navrhování nápravných opatření u zjištěných nedostatků a ověřování jejich realizace plnění, vedení dokumentace o těchto činnostech.

03/1995 – 09/1985 VÍTKOVICE, a. s.
Pracovní funkce: Samostatný odborný ekonom, Referent obchodu a odbytu

Odpovědnost:

 • Příprava, posuzování a vyhodnocování nabídek, koordinace obchodní činnosti v rámci kompletace investičních celků, zpracování kupních smluv a smluv o dílo, kontrola věcného a termínového plnění, fakturace a sledování pohledávek, reporty.
 • Posouzení poptávek z hlediska technického, kvalitativního a termínového, zpracování nabídek, uzavírání smluv, kontrola činnosti všech subdodavatelů u obchodního případu, zabezpečení odbytové činnosti, fakturace a sledování pohledávek, reporty.

Kurzy

 • 4 semestrový manažerský kurz vzdělávání k rozvoji profese interního auditu v ČR včetně absolvování certifikační zkoušky a získání titulu CIA
 • Nastavení řídicího a kontrolního systému
 • Zvládání konfliktních a stresových situací
 • Komunikace v obtížných situacích
 • Veřejné zakázky
 • Smluvní vztahy a jejich náležitosti
 • Vstříc zákazníkovi

 

Znalosti a dovednosti

Jazykové znalosti: ruština, maturita
                              angličtina, středně pokročilý
Práce s PC:           MS Office, SAP, SRM, ECM IA, ECM ŘD, ASPI
Řidičský průkaz:   skupina B

 

Zájmy

Cestování, sport (jóga, turistika, kolo, lyže), zahrada, četba

 

Reference

Ing. Petr Hranoš, vedoucí odboru Interní audit, ČEZ Distribuce, a. s. (tel. +420 774 997 641, email: hranospetr@seznam.cz).

 

Souhlasím s využitím mých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů.

V Ostravě dne 4. června 2019

Miroslava Štefková