Volná místa

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA - NABÍZÍ

Zveřejnění na jeden měsíc je zdarma, za každý další započatý měsíc účtujeme poplatek Kč 500,- + DPH. Inzerci volných míst si můžete objednat u Petry Škvorové skvorova@interniaudit.cz.

11. leden 2021

Vedoucí úseku interního auditu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Městská část Praha 14 – Úřad městské části Praha 14
zastoupená tajemníkem Úřadu městské části Praha 14

vyhlašuje dne 15. 1. 2021 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

VEDOUCÍ ÚSEKU INTERNÍHO AUDITU
odboru Kanceláře starosty

Místo výkonu práce: Praha
Pravidelné pracoviště:
Úřad městské části Praha 14

Sjednaný druh práce: provádění kontrolní činnosti městské části Praha 14

Platové zařazení: 11. platová třída dle NV č. 341/2017 Sb.
Datum nástupu: dle dohody

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění:

a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk
c) způsobilost k právním úkonům
d) bezúhonnost

Další požadavky:

požadované vzdělání

 • vysokoškolské vzdělání ekonomického směru
 • zkouška odborné způsobilosti – obecná část a zvláštní část pro finanční hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkum výhodou
 • ukončené vzdělávání vedoucích úředníků - obecná a zvláštní část výhodou

požadované znalosti: 

 • znalost zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
 • znalost vyhlášky č. 416/2004, kterou se provádí zákon o finanční kontrole
 • praxe v provádění interního auditu, nebo
 • praxe v provádění veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací
 • orientace v oblasti veřejných rozpočtů a účetnictví
 • praxe ve veřejné správě
 • velmi dobrá znalost práce na PC

další dovednosti, schopnosti            

 • dobrá orientace v právních normách
 • organizační a komunikační schopnosti
 • schopnost jednat s lidmi

Nabízíme:

 • příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění
 • zaměstnanecké benefity (stravenky, Flexi poukázky atd.)
 • 25 dní dovolené
 • 3 dny placeného volna – Sickdays
 • 3 dny neplaceného volna
 • příspěvek na dovolenou dětí zaměstnance
 • možnost dále se vzdělávat

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č.312/2002 Sb., o úředních územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, nutno připojit strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovských státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), ověřenou kopií lustračního osvědčení (event. kopii žádosti o vydání tohoto osvědčení) a čestné prohlášení a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních.  

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno zaslat nejpozději do 15. 2. 2021 na adresu:

Úřad městské části Praha 14
kancelář tajemníka
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9

obálku označit slovy: „Výběrové řízení – vedoucí úseku interního auditu odboru Kancelář starosty“

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu či nevybrat žádného uchazeče.

Praha 15. 1. 2021

Ing. Luděk Lisý
tajemník Úřadu městské části Praha 14

8. leden 2021

SENIOR IT AUDITOR

Komerční banka, a.s. hledá vhodného kandidáta na pozici:

SENIOR IT AUDITOR

Pozice senior IT auditora v Komerční bance (KB) je součástí mezinárodního týmu zkušených odborníků, kteří jsou zodpovědní za pokrytí IS/IT interního auditu všech entit skupiny Société Générale (SG) se sídlem v regionu CEE. Naše role je klíčová pro fungování skupiny SG a dále nabývá na významu v kontextu současného dynamického vývoje bankovnictví, IT rizik a souvisejících očekávání regulátora, klientů i veřejnosti.

Jako Senior IT auditor budete zodpovědní za vedení (operační řízení) a provádění auditních misí v oblasti IS/IT. Mezi hlavní auditované oblasti patří zejména: IT governance a strategie, sladění IT s cíli businessu, projektové řízení, agilní dodávky a vývoj SW i digitální transformace, provozní podpora, informační bezpečnost a kontinuita provozu, revize využívaných technologií, aplikací a digitálních procesů a v neposlední řadě i platební řešení a prevence podvodů.

VEŠKERÉ INFORMACE O TÉTO POZICI JSOU K DISPOZICI ZDE.


8. leden 2021

IT AUDITOR

Komerční banka, a.s. hledá vhodného kandidáta na pozici:

IT AUDITOR

Pozice IT auditora v Komerční bance (KB) je součástí mezinárodního týmu zkušených odborníků, kteří jsou zodpovědní za pokrytí IS/IT interního auditu všech entit skupiny Société Générale (SG) se sídlem v regionu CEE. Naše role je klíčová pro fungování skupiny SG a dále nabývá na významu v kontextu současného dynamického vývoje bankovnictví, IT rizik a souvisejících očekávání regulátora, klientů i veřejnosti.

Jako IT auditor se budete podílet na auditních misích v oblasti IS/IT. Mezi hlavní auditované oblasti patří zejména: IT governance a strategie, sladění IT s cíli businessu, projektové řízení, podpora agilních dodávek a vývoj SW i digitální transformace, provozní podpora, informační bezpečnost a kontinuita provozu, revize využívaných technologií, aplikací a digitálních procesů a v neposlední řadě i platební řešení a prevence podvodů.

VEŠKERÉ INFORMACE O TÉTO POZICI JSOU K DISPOZICI ZDE.


5. leden 2021

Interní auditor

Institut klinické a experimentální medicíny přijme do svého týmu kolegu/kolegyni na pozici:

INTERNÍ AUDITOR NA ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY IKEM


Náplň práce:

 • V rámci kontrolní skupiny samostatně provádět interní audity a kontroly, včetně následných auditů.
 • Přezkoumávání a vyhodnocování vnitřního kontrolního systému.
 • Identifikace a zhodnocení potencionálních rizik.
 • Podílet se na řešení přijatých stížností.

Požadavky:

 • Ukončené VŠ vzdělání v oboru ekonomie, popřípadě v oboru právo.
 • 2 roky praxe v oblasti interního auditu, případně veřejnoprávní kontroly anebo 5 let praxe v příbuzném oboru (controlling, finance, účetnictví).
 • Znalost kontrolních a ekonomických mechanismů a principů příspěvkové organizace.
 • Výhodou praxe ve státní správě a znalost Zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole v platném znění.
 • Schopnost týmové spolupráce, samostatnost, systematičnost a pečlivost
 • Výborná znalost MS Office (Excel, Word, Outlook), Internetu

Nástup:

 • Nástup ihned nebo dle dohody

O nás:

 • Posláním Odboru interního auditu a kontroly je úzce spolupracovat při vytváření a udržování účinného systému vnitřní kontroly.
 • Jedná se o funkčně nezávislý útvar organizačně oddělený od řídících a výkonných struktur, který je přímo řízen ředitelem Institutu.
 • Provádí kontrolní činnost na všech pracovištích Institutu na základě zpracovaných plánů a dle operativní potřeby ředitele Institutu.
 • Je způsobilý včas zjišťovat, vyhodnocovat a minimalizovat provozní, finanční, právní a jiná rizika vznikající v souvislosti s plnění schválených záměrů a cílů Institutu.
 • V oblasti výkonu interního auditu vykonává zejména metodickou, konzultační a ujišťovací činnost a to formou nezávislého a objektivního přezkoumávání a vyhodnocování operací a vnitřního kontrolního systému.

Kontakt
Institut klinické a experimentální medicíny
Bc. Vlasta Sovová
Odbor personální
Vídeňská 1958/9
140 21  Praha 4
Česká republika
Tel: 236 055 066, 739 387 246
Email: vlasta.sovova@ikem.cz

 


9. prosinec 2020

JUNIOR IS/IT INTERNÍ AUDITOR/AUDITORKA – CENTRÁLA

Fio banka, a. s. hledá vhodného kandidáta na pozici:

JUNIOR IS/IT INTERNÍ AUDITOR/AUDITORKA – CENTRÁLA

Baví vás pomáhat zlepšovat nastavené IS/IT procesy?
Zajímá vás kybernetická bezpečnost?
Chcete se podílet na vylepšování té naší české Fio banky?

Tak pojďte k nám.

CO U NÁS BUDETE DĚLAT

 • Analyzovat IS/IT a další podpůrné procesy ve společnostech Fio
 • Vyhodnocovat rizika
 • Plánovat a provádět auditní zakázky v oblasti IS/IT
 • Poskytovat objektivní a nezávislá ujištění
 • Navrhovat nápravná opatření a sledovat jejich zavádění

CO OD VÁS OČEKÁVÁME

 • Vysokoškolské vzdělání zaměřené na IS/IT (i čerstvě po absolvování)
 • Zájem o oblast IS/IT
 • Znalost anglického jazyka na úrovni min. A2
 • Znalost českého nebo slovenského jazyka na úrovni rodilého mluvčího
 • Schopnost samostatné analytické práce, spolehlivost, přesnost, preciznost, smysl pro detail a odpovědný přístup k práci

CO MY NABÍZÍME VÁM

 • Zajímavou a pestrou práci na plný úvazek
 • Odborný růst v atraktivní oblasti kapitálových trhů a bankovnictví
 • Odpovídající finanční ohodnocení
 • Systematické vzdělávání a profesní rozvoj včetně možnosti získání profesních certifikací
 • Bankovní produkty za zvýhodněných podmínek, příspěvek na penzijní připojištění příspěvek na stravování, možnost každoročního očkování proti chřipce
 • Možnost hlídaného parkování kol přímo pod kancelářemi
 • Občerstvení na pracovišti (káva, čaj, sodobar)
 • Práci v centru Prahy

Kontakt
Fio banka, a.s.

Michaela Fejfarová
V Celnici 1028/10
110 00  Praha-Nové Město
Česká republika
Tel: 224 346 611, 724 346 894
Email: personalni@fio.cz9. prosinec 2020

SENIOR IS/IT INTERNÍ AUDITOR/AUDITORKA – CENTRÁLA

Fio banka, a. s. hledá vhodného kandidáta na pozici:

SENIOR IS/IT INTERNÍ AUDITOR/AUDITORKA – CENTRÁLA

Baví vás pomáhat zlepšovat nastavené IS/IT procesy?
Zajímá vás kybernetická bezpečnost?
Chcete se podílet na vylepšování té naší české Fio banky?

Tak pojďte k nám.

CO U NÁS BUDETE DĚLAT

 • Analyzovat IS/IT a další podpůrné procesy ve společnostech Fio
 • Vyhodnocovat rizika
 • Plánovat a provádět auditní zakázky v oblasti IS/IT
 • Poskytovat objektivní a nezávislá ujištění
 • Navrhovat nápravná opatření a sledovat jejich zavádění

CO OD VÁS OČEKÁVÁME

 • Vysokoškolské vzdělání
 • Praxi v IS/IT v délce alespoň 2 let (v IS/IT auditu výhodou)
 • Znalost anglického jazyka na úrovni min. A2
 • Znalost českého nebo slovenského jazyka na úrovni rodilého mluvčího
 • Schopnost samostatné analytické práce, spolehlivost, přesnost, preciznost, smysl pro detail a odpovědný přístup k práci
 • Výhodou je znalost auditních standardů a postupů
 • Výhodou je znalost ISO2700x

CO MY NABÍZÍME VÁM

 • Zajímavou a pestrou práci na plný úvazek
 • Odborný růst v atraktivní oblasti kapitálových trhů a bankovnictví
 • Odpovídající finanční ohodnocení
 • Systematické vzdělávání a profesní rozvoj včetně možnosti získání profesních certifikací
 • Bankovní produkty za zvýhodněných podmínek, příspěvek na penzijní připojištění příspěvek na stravování, možnost každoročního očkování proti chřipce
 • Možnost hlídaného parkování kol přímo pod kancelářemi
 • Občerstvení na pracovišti (káva, čaj, sodobar)
 • Práci v centru Prahy

Kontakt
Fio banka, a.s.

Michaela Fejfarová
V Celnici 1028/10
110 00  Praha-Nové Město
Česká republika
Tel: 224 346 611, 724 346 894
Email: personalni@fio.cz