Volná místa

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA - NABÍZÍ

Zveřejnění na jeden měsíc je zdarma, za každý další započatý měsíc účtujeme poplatek Kč 500,- + DPH. Inzerci volných míst si můžete objednat u Petry Škvorové skvorova@interniaudit.cz.

12. srpen 2019

Ministerský rada v odboru fondů EU

Státní tajemník Ministerstva životního prostředí jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) ve spojení s § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení služebního místa
000225 Ministerský rada v odboru fondů EU (oddělení kontrol a auditů fondů EU),
v oboru služby
Společné evropské politky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy.

 • Místem výkonu služby je Praha.
 • Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
 • Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 15. říjen 2019.
 • Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.

 • Posuzovány budou žádosti o přijetí do službního poměru a zařazení na služební místo podané ve lhůtě
  do 26. 8. 2018.
 • Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - ZDE.
 • Veškeré informace a potřebné přílohy naleznete na webových stránkách - ZDE.

 

 

7. srpen 2019

Senior IT Auditor/ka

MONETA Money bank hledá vhodného kandidáta na pozici:

SENIOR IT AUDITOR/KA

Máte přehled a zkušenosti v oblasti procesního prostředí a jste duší auditor/ka? Do auditního týmu zaměřeného na IT rizika hledáme kolegu/kolegyni s chutí rozšířit si své obzory a uplatnit své zkušenosti. Pokud jste zvídaví, máte logické a analytické přemýšlení, jste pečliví a chcete se zapojit se do zajímavých auditních projektů a podílet se na transformaci kontrolního prostředí, tak se přihlaste!                               

U nás budete

 • Podporovat splnění cílů a plánu interního auditu pro přidělené oblasti, zejména v oblasti IT a IT Security
 • Navrhovat cíle a samostatně vést přidělené auditní zakázky a eventuelně vést pracovní týmy na auditních zakázkách v souladu s auditní metodikou, přepisy a další řídící dokumentací Interního auditu MONETA
 • Efektivně komunikovat s příslušnými vedoucími zaměstnanci o průběžných výsledcích kontrol, auditů a řešení zjištěných nedostatků, mít na starosti podporu interního reportingu Interního auditu
 • Samostatně vyhodnocovat účinnost interního kontrolního sytému banky a navrhovat vhodná řešení pro úpravu procesů k omezení systémových rizik a snížení výskytu nedostatků v určené oblasti
 • Zajišťovat pravidelné sledování a hodnocení rizik společnosti v přidělených oblastech, zejména v oblasti IT a IT Security
 • Zodpovídat za zajištění vstupů do databáze auditních zjištění a zajišťovat sledování a ověřování nápravných opatření pro přidělené zakázky
 • Vést pracovní týmy v rámci zakázek, stanovovat cíle, měřit a hodnotit výkon a podporovat profesní rozvoj na přidělených zakázkách
 • Podílet se na týmové práci, sdílet a předávat poznatky a zkušenosti v rámci auditního týmu

Co potřebujeme od Vás

 • Vysokoškolské vzdělání (preferované obory IT, podnikové informační systémy nebo související obory)
 • Minimálně 3 roky zkušeností v pozici seniorního IT auditora
 • Hluboké expertní znalosti v oblastech informačních technologií, informační bezpečnosti a technologických služeb (např. síťové a infrastrukturní informační systémy, IT architektura, vývoj aplikací (programovací jazyky, quality assurance, správa aplikací)
 • Plynulou znalost anglického jazyka (mluvená i písemná komunikace)
 • Pokročilou znalost nástrojů sady MS Office
 • Schopnost jednat nezávisle
 • Silné analytické a logické myšlení, flexibilitu, adaptibilitu na změny
 • Pokročilé prezentační, vyjednávací a komunikační schopnosti

Čím nám uděláte radost

 • Expertní certifikací z oblasti IT
 • Certifikací CISM, CISA nebo CIA
 • Jazykovou certifikací (úrovně B2, C1, C2 evropského referenčního rámce)
 • Zkušeností s procesy finančních institucí (banka, leasingová společnost, spotřebitelské finanční služby)
 • Znalostí standardů jako je COBIT, ITIL, PRINCE, IIA, ISACA, ISO/IEC

Co u nás získáte

 • Příležitost pracovat v agilní bance, která je průkopníkem mnoha inovací a digitálním leaderem na bankovním trhu.
 • Uplatnění ve společnosti, která určuje trendy a získává za ně ocenění, a to nejen v bankovní sféře.
 • Moderní pracovní prostředí s výhledem na Prahu a open space uzpůsobený agilnímu životu.
 • Získáte rozmanité benefity – sami si zvolíte, na co Vám přispějeme – ať už je to příspěvek na stravování, penzijní pojištění, volnočasové aktivity a mnoho dalšího.
 • Multisportku za zvýhodněnou cenu pro Vás i své blízké.
 • 25 dní dovolené a další dny volna navíc (Sick Days, volno na dobrovolnickou činnost,…).
 • Naše bankovní produkty za výhodnějších podmínek.
 • Přátelský tým a práci, do které se budete těšit.

Kontakt

Veškeré informace naleznete na webových stránkách - ZDE.

 


6. srpen 2019

Auditor/ka projektů ESIF

Ministerstvo financí vyhlásilo výběrové řízení na obsazení místa FM 2906 v sekci 04 – Finanční řízení a audit, odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5209 – Audit OP Z a OP PPR:

 • systemizovaná platová třída 13., zařazení podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců ve znění pozdějších předpisů;
 • pracovní poměr na dobu určitou (zástup za rodičovskou dovolenou);
 • místo výkonu práce: Praha;
 • předpokládaný termín nástupu: dle dohody.

Hlavní náplní bude zejména:

 • výkon auditů systému nebo auditů operací pro prostředky poskytované v rámci politiky soudržnosti EU – audity mohou být vykonávány v rámci celé ČR z pozice člena nebo vedoucího auditorského týmu;
 • spolupráce při naplňování auditní strategie, poskytování podkladů pro zpracování ročního a střednědobého plánu auditní činnosti;
 • spolupráce při zpracování podkladů pro výroční závěrečné kontrolní zprávy, výroční stanoviska, příp. prohlášení při uzavření pomoci v rámci ukončení programového období;
 • provádění analytické činnosti a reportingu, analýzy rizik a návrhy jejich řešení;
 • vyhodnocování zjištěných nedostatků z vykonaných auditů, řešení nesrovnalostí;
 • zpracování zpráv o výsledcích auditů a vedení složek auditů;
 • jednání se zahraničními orgány, spolupráce při zpracování stanovisek k návrhům orgánů EU;
 • účast na jednáních a v odborných pracovních skupinách.

Nabízíme:

 • příspěvek z Fondu kulturních a sociálních potřeb;
 • stravenky;
 • klouzavá pracovní doba;
 • 5 týdnů dovolené a 5 dní indispozičního volna;
 • možnost umístění předškolního dítěte v dětské skupině zřízené MF.

 

Nabídky se podávají do 21. srpna 2019.
Pro zájemce jsou kompletní podmínky a podrobnosti uveřejněny na webových stránkách MF zde:

https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/personalni-informace/volna-mista-mf/volne-misto-v-odboru-52--auditni-organ-35802   

 


8. červenec 2019

Junior interní auditor/ka - centrála Praha

Baví vás pomáhat zlepšovat nastavené procesy?
Baví vás práce s bankovními systémy a aplikacemi?
Chcete se podílet na vylepšování té naší české Fio banky?

Tak pojďte k nám.

Co u nás budete dělat

Analyzovat procesy ve společnostech Fio, vyhodnocovat rizika, plánovat a provádět auditní zakázky, poskytovat objektivní a nezávislá ujištění, navrhovat nápravná opatření a sledovat jejich zavádění.

Očekáváme od vás

Vysokoškolské vzdělání (případně studující), znalost anglického jazyka na úrovni min. A2, znalost českého nebo slovenského jazyka na úrovni rodilého mluvčího. Předpokládáme schopnost samostatné analytické práce, spolehlivost, přesnost, preciznost, smysl pro detail, odpovědný přístup k práci.

Co vám nabízíme

Zajímavou a pestrou práci v bankovnictví na plný úvazek. Velkou příležitost pro končící studenty, kteří hledají praxi ve finanční sféře. Odborný růst v atraktivní oblasti kapitálových trhů a bankovnictví. Naše stabilní finanční skupina Vám poskytne odpovídající finanční ohodnocení, systematické vzdělávání a profesní rozvoj včetně možnosti získání profesních certifikací. Bankovní produkty za zvýhodněných podmínek, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na stravování (stravenky) a možnost každoročního očkování proti chřipce.

Kontakt

Fio banka, a.s.
Michaela Fejfarová
V Celnici 1028/10
110 00  Praha-Nové Město
Česká republika
www.fio.cz

telefon: 224 346 611
mobil:   724 346 894
email:   personalni@fio.cz

 

8. červenec 2019

Senior interní auditor/ka - centrála Praha

Baví vás pomáhat zlepšovat nastavené procesy?
Baví vás práce s bankovními systémy a aplikacemi?
Chcete se podílet na vylepšování té naší české Fio banky?

Tak pojďte k nám.

Co u nás budete dělat

Analyzovat procesy ve společnostech Fio, vyhodnocovat rizika, plánovat a provádět auditní zakázky, poskytovat objektivní a nezávislá ujištění, navrhovat nápravná opatření a sledovat jejich zavádění.

Očekáváme od vás

Vysokoškolské vzdělání, praxi v interním auditu v délce cca 2 let (ideálně ve finanční instituci), znalost auditních standardů a postupů, znalost anglického jazyka na úrovni min. A2, znalost českého nebo slovenského jazyka na úrovni rodilého mluvčího. Předpokládáme schopnost samostatné analytické práce, spolehlivost, přesnost, preciznost, smysl pro detail, odpovědný přístup k práci.

Co vám nabízíme

Zajímavou a pestrou práci v bankovnictví na plný úvazek. Odborný růst v atraktivní oblasti kapitálových trhů a bankovnictví. Naše stabilní finanční skupina Vám poskytne odpovídající finanční ohodnocení, systematické vzdělávání a profesní rozvoj včetně možnosti získání profesních certifikací. Bankovní produkty za zvýhodněných podmínek, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na stravování (stravenky) a možnost každoročního očkování proti chřipce.

Kontakt

Fio banka, a.s.
Michaela Fejfarová
V Celnici 1028/10
110 00  Praha-Nové Město
Česká republika
www.fio.cz

telefon: 224 346 611
mobil:   724 346 894
email:   personalni@fio.cz18. červen 2019

Interní auditor

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání přijme pracovníka/pracovnici na pozici:

INTERNÍ AUDITOR

Co u nás budete dělat:
Zajišťovat výkon interního auditu a kontroly v celém spektru činnosti organizace.


Hlavní náplň práce:

 • zajištění kontroly realizace opatření přijatých k zabezpečení aktiv organizace ze zvláštním důrazem na aktiva označená jako veřejně nepřístupná;
 • stanovení hlavních směrů kontrolního systému organizace;
 • zpracování návrhu interních auditů a kontrolní činnosti;
 • poskytování odborných informací a metodická pomoc v oblasti finanční kontroly;
 • spolupráce a součinnost při zajišťování externích kontrol a auditů zaměřených na hospodaření s veřejnými finančními prostředky, financování projektů a ostatních aktivit organizace z veřejných prostředků;
 • roční reporting za organizaci o výsledcích finančních kontrol.

Očekáváme od vás:

 • ukončené VŠ vzdělání, praxe v pozici interního auditora-kontrolora,
 • velmi dobrou uživatelskou znalost práce na PC,
 • základní orientaci v legislativě, zejména pro oblast interního auditu, řídících a kontrolních mechanismů, řízení rizik a ochrany osobních údajů,
 • spolehlivost, důslednost, pečlivost, aktivní a samostatný přístup k práci,
 • trestní a morální bezúhonnost.

Nabízíme vám:

 • pracovní poměr na dobu neurčitou
 • zaměstnanecké benefity (příspěvek na stravování, zdravotní volno, osobní volno)
 • pružnou pracovní dobu
 • zařazení v platové třídě 12 dle NV č. 341/2017 Sb., ve znění NV č. 263/2018 Sb., příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a odborné praxe
 • možnost dalšího vzdělávání v oboru pro výkon práce

Předpokládaný termín nástupu: podle dohody
Místo výkonu práce: Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 933/63

Motivační dopis a strukturovaný životopis s přehledem dosavadní praxe zašlete na adresu dimitrova@cermat.cz.

Kontakt:
Andrea Dimitrova
referát personalistiky
mobil: 722 550 625
email: dimitrova@cermat.cz