Vnitřní kontrolní systém připravený na rizika

Nový

12.6.2024 - 12.6.2024
variabilní symbol: 24140

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy včetně zřizovaných organizací a interní auditory v těchto organizacích.

CÍL SEMINÁŘE

Představit v detailu hlavní prvky vnitřního kontrolního systému dle zákona o finanční kontrole s úzkým zaměřením na proces a věcné řízení rizik jako základního řídícího mechanismu ve vazbě na úkoly orgánů veřejné správy. Soulad vnitřního kontrolního systému a řízení rizik s komponenty, principy a 3 liniemi obrany dle COSO.

OBSAH SEMINÁŘE

  • Ukotvení vnitřního kontrolního systému dle zákona o finanční kontrole.
  • Kontrolní a řídící prostředí – manažerská odpovědnost, schvalovací postupy.
  • Řízení rizik proces.
  • Řízení rizik metody.
  • Řízení rizik v příkladech finančních operací.
  • Další řídicí a kontrolní mechanismy.
  • Standardy COSO představení.
  • Výklad jednotlivých komponent a principů, vzájemné vazby.
  • 3 Linie obrany dle COSO.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 16:00

Lektor
Ing. Valdemar Adamiš

Cena seminář:
Cena člen (prezenčně): 3 100,- Kč bez DPH (3 751,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 900,- Kč bez DPH (4 719,- Kč s DPH)

Přihlásit se