Veřejnosprávní kontrola – Protokol o kontrole a popis kontrolních zjištění

26.10.2023 - 26.10.2023
variabilní symbol: 23271

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Zaměstnanci v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace, kteří postupují dle kontrolního řádu, nebo zájemce z řad příjemců dotací.

CÍL SEMINÁŘE

Proces veřejnosprávní kontroly na časové ose se zaměřením na obsah protokolu o kontrole a způsobu zpracování jednotlivých kontrolních zjištění prostřednictvím aktuálních modelových příkladů.

OBSAH SEMINÁŘE

Veřejnosprávní kontrola od její přípravy až po ukončení kontroly, a to prostřednictvím praktických vzorových dokumentů, které jsou zpracovány v souladu se zákonem
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. Součástí semináře budou praktické příklady z praxe a stanoviska Ministerstva vnitra a Ministerstva financí, které souvisí s výkonem kontroly.

Obsah:
• proces veřejnosprávní kontroly na časové ose,
• pověření, zahájení kontroly,
• protokol o kontrole vč. povinných náležitostí,
• kontrolní zjištění a jejich popis do protokolu o kontrole,
• námitky a jejich vyřízení,
• ukončení kontroly,
• principy „3E“.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 16:00

Lektor
Ing. Bc. Michal Sklenář

Cena seminář:
Cena člen (webinář): 2 900,- Kč bez DPH (3 509,- Kč s DPH)
Cena nečlen (webinář): 3 700,- Kč bez DPH (4 477,- Kč s DPH)
Cena člen (prezenčně): 3 100,- Kč bez DPH (3 751,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 900,- Kč bez DPH (4 719,- Kč s DPH)

Přihlásit se