Veřejné zakázky pro začátečníky (původní termín konání 8. 4. 2024)

Nový
Změna termínu konání

15.4.2024 - 15.4.2024
variabilní symbol: 24068

ÚROVEŇ

Pro začátečníky.

URČENO PRO

Interní auditory a další pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace.

CÍL SEMINÁŘE

Spoluautorky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek představí účastníkům semináře problematiku veřejných zakázek a jejich zadávání, seznámí je se základními principy, strukturou zákona a procesními postupy v rámci zadávacích řízení

OBSAH SEMINÁŘE

 • Představení legislativy, která dopadá na veřejné zakázky.
 • Základní ustanovení zákona.
 • Zásady zadávání veřejných zakázek.
 • Kdo je zadavatel a kdo dodavatel.
 • Druhy veřejných zakázek a stanovování předpokládané hodnoty.
 • Obsah zadávací dokumentace.
 • Průběh zadávacích řízení.
 • Kvalifikace dodavatele.
 • Hodnocení nabídek.
 • Výběr dodavatele.
 • Uveřejňovací povinnosti.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 16:00

Lektor
Ing. Markéta Ajmová
JUDr. Lenka Matochová

Cena seminář:
Cena člen (webinář): 2 900,- Kč bez DPH (3 509,- Kč s DPH)
Cena nečlen (webinář): 3 700,- Kč bez DPH (4 477,- Kč s DPH)

Přihlásit se