Veřejné zakázky pro auditory a kontrolní pracovníky v kostce

13.11.2024 - 13.11.2024
variabilní symbol: 24285

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory ve veřejné správě, interní auditory u příjemců dotací, projektové a finanční manažery a kontrolní pracovníky u poskytovatelů dotací, pracovníky firem zabývající se dotačním managementem.

CÍL SEMINÁŘE

Seznámit účastníky s pravidly veřejných zakázek realizovaných dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a pravidly zakázek dotovaných z ESIF se zvláštním zřetelem na typická zjištění a oblasti vyžadující zvláštní pozornost.

OBSAH SEMINÁŘE

  • Představení veřejného zadávání – kontrolní postupy a vymáhání nesrovnalostí a úvod do veřejných zakázek.
  • Průběh zadávacího řízení (otevřené řízení).
  • Základní charakteristiky ostatních druhů řízení.
  • Bližší pohled na jednotlivé etapy zadávacího řízení.
  • Opravné prostředky a dohled nad oblastí veřejných zakázek.
  • Kontrolní listy pro zakázky.

Účastník semináře získá ucelený přehled základní přehled pravidel s ohledem na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ, vč. upozornění na hlavní změny týkající se velké novelizace z července 2023) a pravidel Evropských strukturálních a investičních fondů (vč. připravovaného období 2021–2027). Součástí výkladu budou také možnosti kontroly zakázek a představení pomůcek, které k tomu lze využít. Lektor bude průběžně upozorňovat na typická zjištění ze své praxe, odkazovat na související konkrétní rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a předmětem bude také diskuse nad stanovováním výše sankcí za různé typy pochybení.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 15:00

Lektor
Ing. Ondřej Hartman

Cena semináře
Cena člen (prezenčně): 2 900,- Kč bez DPH (3 509,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 650,- Kč bez DPH (4 417,- Kč s DPH)

Přihlásit se