Veřejné zakázky malého rozsahu

27.11.2024 - 27.11.2024
variabilní symbol: 24306

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace.

CÍL SEMINÁŘE

Seznámit účastníky s problematikou „zadávání“ veřejných zakázek malého rozsahu a s povinnostmi, které ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu vyplývají:

• ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ),

• z metodik k ZZVZ,

• z Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020.

OBSAH SEMINÁŘE

Veřejné zakázky malého rozsahu:

  • závazná pravidla vyplývající ze ZZVZ (nespolufinancované VZMR),
  • pravidla plynoucí z metodických dokumentů k VZMR. Metodika zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,
  • závazná pravidla vyplývající z Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 (spolufinancované VZMR),
  • obecný postup zadavatele,
  • příklady z praxe – posouzení pochybení zadavatele.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 15:00

Lektor
Ing. Markéta Ajmová
JUDr. Lenka Matochová

Cena semináře
Cena člen (webinář): 2 700,- Kč bez DPH (3 267,- Kč s DPH)
Cena nečlen (webinář): 3 450,- Kč bez DPH (4 175,- Kč s DPH)

Přihlásit se