Úvod do problematiky průmyslové špionáže

10.9.2024 - 10.9.2024
variabilní symbol: 24207

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Seminář je určen pro interní auditory, vedoucí pracovníky, bezpečnostní manažery a pracovníky na dalších pozicích, kteří se zabývají bezpečností a ochranou informací.

CÍL SEMINÁŘE

Cílem semináře je poskytnout účastníkům základní informace o problematice průmyslové špionáže, používaných formách a metodách, možnostech obrany a legálních cestách monitoringu konkurenčních subjektů. Součástí semináře je rozbor vybraných případů.

OBSAH SEMINÁŘE

  • Právní rámec průmyslové špionáže.
  • Situace a statistiky v rámci EU.
  • Rizika vyplývající z průmyslové špionáže.
  • Vybrané formy a metody průmyslové špionáže a případové studie.
  • Pojetí provádění průmyslové špionáže u vybraných států.
  • Specifika konferencí, výstav a veletrhů z pohledu průmyslové špionáže.
  • Základní principy obrany.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 14:00

Lektor
Mgr. Zdeněk Horák, MPA

Cena semináře
Cena člen (prezenčně): 2 650,- Kč bez DPH (3 207,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 300,- Kč bez DPH (3 993,- Kč s DPH)

Přihlásit se