Úvod do mediace - mediace jako nástroj pro vyjednávání

Aktualizováno

4.12.2024 - 4.12.2024
variabilní symbol: 24319

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Pro všechny, kteří při své práci řeší konflikty a potřebují je řešit tak, aby řešení bylo efektivní s ohledem na čas a výsledek a zároveň bylo možné zachovat korektní profesionální vztahy.

CÍL SEMINÁŘE

Cíl semináře je seznámit se s mediací jako nástrojem pro vyjednávání, jako nástrojem pro podporu efektivní komunikace.

OBSAH SEMINÁŘE

  • Co je mediace.
  • Zásady mediace.
  • Kdo je mediátor.
  • Konflikt a odlišnosti v komunikaci.
  • Techniky podporující efektivní komunikaci.
  • Principy úspěšného vyjednávání.
  • SMART, Batna, Watna.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 15:00

Lektor
Mgr. Jitka Zelenková

Cena semináře
Cena člen (prezenčně): 2 900,- Kč bez DPH (3 509,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 650,- Kč bez DPH (4 417,- Kč s DPH)

Přihlásit se