Úřednická zkouška pro obor 3 - Audit (rámcová příprava)

Nový

23.10.2024 - 23.10.2024
variabilní symbol: 24260

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Pro vedoucí interního auditu, interní auditory a další zájemce o absolvování úřednické zkoušky pro obor 3 – Audit.

CÍL SEMINÁŘE

Příprava na absolvování úřednické zkoušky pro obor 3 – Audit. V rámci semináře budou probrány a diskutovány zkušební otázky pro tuto zvláštní část úřednické zkoušky.

OBSAH SEMINÁŘE

Interní audit:

a) Definice, etický kodex, mezinárodní standardy.

b) Druhy interního auditu.

c) Plánování interního auditu (výběr pro plán, střednědobý a dlouhodobý plán).

d) Program interního auditu.

e) Výběr vzorku pro audit.

f) Auditní zpráva.

Audit podle požadavků přímo použitelných předpisů EU:

a) Výběr vzorku.

b) Tvorba zprávy.

Kontroly (veřejnosprávní kontrola) podle Zákona č. 255/2012 Sb. Zákon o kontrole (kontrolní řád):

a) Práva a povinnosti kontrolovaných a kontrolujících osob.

b) Průběh kontroly.

c) Protokol o kontrole.

Zákon č. 420/2004 Sb. Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků:

a) Proces přezkoumávání hospodaření a zpráva.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 15:00

Lektor
Ing. Dana Ratajská

Cena semináře
Cena člen (prezenčně): 2 900,- Kč bez DPH (3 509,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 650,- Kč bez DPH (4 417,- Kč s DPH)

Přihlásit se