Účetní výkazy – základ pro datovou analýzu

25.4.2024 - 25.4.2024
variabilní symbol: 24087

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace, územní samosprávné celky (kraje, statutární města, obce,) a jimi zřizované příspěvkové organizace a státní fondy.

CÍL SEMINÁŘE

Seznámení s datovou základnou za účelem provedení odpovídající datové analýzy – vlastnostmi ekonomických dat (účetních a rozpočtových dat).

Osvojení si znalostí spolehlivé orientace pro vyhodnocení vlivu konkrétních hospodářských transakcí na hodnotové parametry (strukturu a výši aktiv, závazků, vlastních zdrojů, případně ztráty/ zisku,) včetně míry dopadu na budoucí finanční pozici či finanční rizika. Osvojení základních technik finanční analýzy nad účetní závěrkou (horizontální a vertikální analýza, základní poměrové ukazatele relevantní pro veřejný sektor) a základních pravidel interpretace ekonomických dat.

OBSAH SEMINÁŘE

  • Vlastnosti a porovnání účetních a rozpočtových dat.
  • Pravidla konstrukce účetní závěrky a jejích součástí, vazby mezi nimi.
  • Základní dopady akruální báze vs. peněžní báze.
  • Detailnější zaměření na oblast dlouhodobého majetku a další rizikové oblasti.
  • Základní finanční analýza a konstrukce relevantních ukazatelů a indikátorů.
  • Zdroje ekonomických dat – důraz na Centrální systém účetních informací státu (včetně ukázky využití).

Poznámka: Dobrá znalost postupů účtování organizací veřejného sektoru není potřebná.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 16:00

Lektor
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.

Cena seminář:
Cena člen (webinář): 2 900,- Kč bez DPH (3 509,- Kč s DPH)
Cena nečlen (webinář): 3 700,- Kč bez DPH (4 477,- Kč s DPH)

Přihlásit se