Tvorba auditorských zpráv od A do Z

14.6.2024 - 14.6.2024
variabilní symbol: 24146

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditoři veřejného a soukromého sektoru včetně vedoucích pracovníků útvarů interního auditu.

CÍL SEMINÁŘE

Naučit účastníky semináře vytvářet atraktivní a objektivní auditorské zprávy, které uspokojí požadavky klientů interního auditu.

OBSAH SEMINÁŘE

 • Nároky kladené na písemné výstupy interního auditu.
 • Zákazníci interního auditu.
 • Ideální parametry zpráv z interních auditů.
 • Čtivost a přitažlivost vytvářených textů.
 • Formulace auditorských zjištění.
 • Identifikace rizik a jejich správná formulace.
 • Vytvoření auditorských doporučení a zabezpečení jejich implementace.
 • Podklady k informacím uvedeným v auditorských zprávách.
 • Projednávání auditorských zpráv se zákazníky interního auditu a s auditovanými útvary.
 • Nastavení metodiky tvorby auditorských zpráv.
 • Příklady, praktické procvičení (v průběhu semináře).

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 14:00

Lektor
Ing. Radek Kánský, CIA

Cena seminář:
Cena člen (prezenčně): 2 650,- Kč bez DPH (3 207,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 300,- Kč bez DPH (3 993,- Kč s DPH)
Cena člen (webinář): 2 450,- Kč bez DPH (2 965,- Kč s DPH)
Cena nečlen (webinář): 3 100,- Kč bez DPH (3 751,- Kč s DPH)

Přihlásit se