Svět kybernetických rizik, dopad směrnice NIS2

9.12.2024 - 10.12.2024
variabilní symbol: 24329

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Seminář je vhodný pro posluchače, kteří se chtějí seznámit se všemi náležitostmi kybernetických rizik pohledem interního auditora. Zejména, pokud jste o smyslu a účelnosti směrnice NIS2 zatím moc neslyšeli a chcete znát dopad do budoucnosti, máte šanci. Účast je vhodná pro pracovníky ze všech odvětví, oborů, i velikostí společností.

CÍL SEMINÁŘE

Seznámit se s významem, riziky světa kybernetických rizik. Program je cílen na pracovníky interního auditu, manažery, i laiky v oblasti ICT, kteří chtějí porozumět principům, metodám, jak se účinně bránit sílícím hrozbám, rizikům.

OBSAH SEMINÁŘE

  • Cyber Risk, Cyber Security, definice, smysl, význam, cíle.
  • Souvislosti ve světě auditu.
  • Legislativní základy směrnice NIS2.
  • Mystery hacker.
  • Vyhláška o bezpečnostních pravidlech pro orgány veřejné moci využívající služby poskytovatelů cloud computingu.
  • Plánování, řízení, kontrola, reporting.
  • Hrozby a rizika kybernetického světa.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 16:00

Lektor
Ing. Radek Ščotka, MBA

Cena semináře
Cena člen (prezenčně): 5 800,- Kč bez DPH (7 018,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 7 300,- Kč bez DPH (8 833,- Kč s DPH)
Cena člen (webinář): 5 400,- Kč bez DPH (6 534,- Kč s DPH)
Cena nečlen (webinář): 7 100,- Kč bez DPH (8 591,- Kč s DPH)

Přihlásit se