Supervize výkonu interního auditu dle požadavků standardů 1311 a 2340

Nový

12.4.2024 - 12.4.2024
variabilní symbol: 24078

ÚROVEŇ

Pro pokročilé.

URČENO PRO

Vedoucí interního auditu, senior auditoři.

CÍL SEMINÁŘE

Cílem webináře je seznámit manažery IA se způsobem zajištění průběžného interního hodnocení kvality výkonu činnosti interního auditu. Lektor využije jak východiska z výstupů Manuálu k jednotnému postupu pro hodnocení kvality auditní činnosti v orgánech VS, tak praktické zkušenosti s prováděným externím hodnocením výkonu IA. Účastníci se seznámí s postupem při hodnocení využitím sdílené šablony. Bude upozorněno na vyskytující nedostatky z praxe.

OBSAH SEMINÁŘE

  • Požadavky standardů pro supervizi číslo 1311 a 2340 a jejich zapracování do Statutu, manuálu IA a programu pro zabezpečení a zvyšování kvality IA.
  • Audit trail supervize s využitím šablony / kontrolních checklistů, roční vyhodnocení.
  • Proces auditu, jednotlivé kroky při přípravě, realizaci a reportingu podléhající supervizi.
  • Další činnosti interního auditu, na které se průběžné interní hodnocení vztahuje.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 13:00

Lektor
Ing. Rodan Svoboda, CIA

Cena seminář:
Cena člen (webinář): 2 200,- Kč bez DPH (2 662,- Kč s DPH)
Cena nečlen (webinář): 2 800,- Kč bez DPH (3 388,- Kč s DPH)

Přihlásit se