Strategický management: tvorba, prosazování a hodnocení podnikové strategie

17.12.2024 - 17.12.2024
variabilní symbol: 24343

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Seminář je určen interním auditorům, controllerům, ale i stávajícím či budoucím manažerům, kteří se chtějí seznámit se obsahem, významem a tvorbou strategie jako „královskou“ manažerskou disciplínou, která je východiskem i předpokladem úspěšného řízení organizace.

CÍL SEMINÁŘE

Cílem semináře je vysvětlit podstatu, principy a význam podnikové strategie, zásady a kritéria její tvorby, jejího zavádění i hodnocení její správnosti a účinnosti. V souvislosti s úkoly vnitřního auditu se zaměřuje především na to, jak podnikovou strategii v organizaci důsledně zavést a prosadit, jak objektivně hodnotit její úspěšnost i kdy a jak tuto strategii revidovat.

OBSAH SEMINÁŘE

  • Co je strategie organizace a jaký je její význam.
  • Východiska tvorby strategie: konkurenční výhody organizace a jejich zdroje.
  • Hlavní typy organizačních strategií.
  • Tvorba strategie a její metody.
  • Hodnocení a revize strategií.
  • Příklady úspěšných a neúspěšných podnikových strategií.
  • Nejčastější chyby při tvorbě, prosazování a hodnocení organizačních strategií a jejich překonání.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 14:00

Lektor
doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Cena semináře
Cena člen (webinář): 2 450,- Kč bez DPH (2 965,- Kč s DPH)
Cena nečlen (webinář): 3 100,- Kč bez DPH (3 751,- Kč s DPH)

Přihlásit se