Strategický management: tvorba, prosazování a hodnocení podnikové strategie

26.10.2023 - 26.10.2023
variabilní symbol: 23272

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Seminář je určen vnitřním auditorům, controllerům, ale i stávajícím či budoucím manažerům, kteří se chtějí seznámit se obsahem, významem a tvorbou strategie jako „královskou“ manažerskou disciplínou, která je východiskem i předpokladem úspěšného řízení organizace.

CÍL SEMINÁŘE

Cílem semináře je vysvětlit podstatu, principy a význam podnikové strategie, zásady a kritéria její tvorby, jejího zavádění i hodnocení její správnosti a účinnosti. V souvislosti s úkoly vnitřního auditu se zaměřuje především na to, jak podnikovou strategii v organizaci důsledně zavést a prosadit, jak objektivně hodnotit její úspěšnost i kdy a jak tuto strategii revidovat.

OBSAH SEMINÁŘE

• Co je strategie organizace a jaký je její význam.
• Východiska tvorby strategie: konkurenční výhody organizace a jejich zdroje.
• Hlavní typy organizačních strategií.
• Tvorba strategie a její metody.
• Zavedení a prosazení strategie v podniku.
• Hodnocení a revize strategií.
• Příklady úspěšných a neúspěšných podnikových strategií.
• Nejčastější chyby při tvorbě, prosazování a hodnocení organizačních strategií a jejich překonání.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 15:00

Lektor
doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Cena seminář:
Cena člen (webinář): 2 700,- Kč bez DPH (3 267,- Kč s DPH)
Cena nečlen (webinář): 3 450,- Kč bez DPH (4 175,- Kč s DPH)

Přihlásit se