Standardy COSO – integrovaný rámec pro vnitřní kontrolní systém

Nový

20.11.2023 - 20.11.2023
variabilní symbol: 23292

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace a interní auditory těchto orgánů.

CÍL SEMINÁŘE

Seznámit s rámcem COSO za účelem získání poznatků a porozumění významu vnitřní řídicí kontrolní systém v orgánech veřejné správy, včetně praktických příkladů. Cílem bude představit v detailu hlavní prvky vnitřního kontrolního systému ve vazbě na komponenty a principy COSO a způsob naplnění hlavních cílů finanční kontroly pomocí příslušných řídicích a kontrolních mechanismů včetně ověření jejich fungování ze strany interního auditu.

OBSAH SEMINÁŘE

• Standardy COSO úvod.
• Komponenty.
• Principy.
• 3 linie obrany.
• Případová studie aplikace standardu v českém právním prostředí.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 16:00

Lektor
Ing. Valdemar Adamiš

Cena seminář:
Cena člen (webinář): 2 900,- Kč bez DPH (3 509,- Kč s DPH)
Cena nečlen (webinář): 3 700,- Kč bez DPH (4 477,- Kč s DPH)
Cena člen (prezenčně): 3 100,- Kč bez DPH (3 751,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 900,- Kč bez DPH (4 719,- Kč s DPH)

Přihlásit se