Správní řád se zvláštním zaměřením na konkrétní témata

19.10.2023 - 19.10.2023
variabilní symbol: 23259

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditoři, vedoucí zaměstnanci a ostatní zaměstnanci vykonávající činnost správního řízení v organizacích veřejné zprávy (magistráty města, správy sociálního zabezpečení atd.).

CÍL SEMINÁŘE

Na základě příkladů, judikatur a výsledků poradních sborů MV vysvětlit podrobně procesy, které z hlediska praxe nejpoužívanější a nejsložitější.

OBSAH SEMINÁŘE

• Podání, všechny formy a jejich vyhodnocení.
• Zastupování + veřejné opatrovnictví, rozdíl v zastupování na základě plné moci dle občanského zákoníku a správního řádu – formy plných mocí pro správní řízení.
• Počítání lhůt – procesy, rozdíl mezi lhůtou a dobou.
• Všechny formy doručování orgánu veřejné moci (správního orgánu) ostatním subjektům – zvláštní zaměření na subjekt fyzické osoby.
• Formy a použití institutu přerušení správního řízení.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 13:00

Lektor
Mgr. Yvona Pražáková

Cena seminář:
Cena člen (webinář): 2 200,- Kč bez DPH (2 662,- Kč s DPH)
Cena nečlen (webinář): 2 800,- Kč bez DPH (3 388,- Kč s DPH)

Přihlásit se