SLOVO a PÍSMO – v souladu a srozumitelně!

30.10.2024 - 30.10.2024
variabilní symbol: 24268

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Ředitele interního auditu, interní auditory, kontrolní a další pracovníky se zájmem o tuto oblast.

CÍL SEMINÁŘE

Předat znalosti a zejména dovednosti jak dobře komunikovat. Zohlednit specifika situací dle odpovědí na otázky Kdo? Komu? Co? Jak? Proč?

Připravujeme si ústní projev předkládající ve zkratce obsah relativně velkého písemného dokumentu?

Navozujeme si zdravý pocit veřejně jednajícího člověka? Nasloucháme pozorně sobě i druhým?

OBSAH SEMINÁŘE

 • Objevujeme individuální možnosti každého posluchače (nejsme všichni stejní a nemáme identické pracovní úkoly).
 • Vztah písemného a ústního projevu je vzájemný, a je to výhoda, nikoli potíž! Rytmus, intonace a akcent nám pomáhají nejen mluvit, ale i psát (a napsaný text je pak čtivější).
 • Struktura mluveného a napsaného sdělení, význam odstavců, dílčích nadpisů, odrážek. Řeč a psaný text jsou příbuzné světy a to i z hlediska členění a) na papíře, b) v čase promluvy.
 • Volba jazykové vrstvy (spisovné, odborné, lidové, technické, lokální, …).
 • Uvědomujeme si význam kvalitního používání hlasu? Zdravá hlasová technika upevňuje přirozenou autoritu mluvčího a je inspirujícím doplňkem každé životní role.
 • Poučky o řeči těla a četné další poučky, aneb jak si ze znalostí neudělat svěrací kazajku.
 • Gesto a jeho propojení s hlasem; uzavřená, otevřená a rozporná gesta.
 • Okruhy pozornosti – vnímání sebe sama v prostoru a v čase.
 • Základní typy komunikačních prostorů.
 • Práce s časem, typy prezentací, zpětná vazba.
 • Dialog s vnitřním partnerem.
 • Argumentace a společné hledání. Nasloucháme nejen sobě, ale vždy také druhým lidem.
 • Vyladění řečníka, kondice, tréma, stres.
 • UMĚT je v komunikaci s lidmi ještě důležitější než VĚDĚT; proto budeme v tomto semináři hodně trénovat; rádi využijeme posluchárnu, kde bude volný prostor pro občasný, fyzicky nenáročný, pohyb.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 16:00

Lektor
RNDr. Jiří Weinberger

Cena semináře
Cena člen (prezenčně): 3 100,- Kč bez DPH (3 751,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 900,- Kč bez DPH (4 719,- Kč s DPH)

Přihlásit se