Selfmanagement

1.12.2023 - 1.12.2023
variabilní symbol: 23310

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Pro všechny, kteří mají o tuto problematiku zájem.

CÍL SEMINÁŘE

Co je pro mě důležité? Čeho chci v životě dosáhnout? Jak chci, aby si mě lidé pamatovali?

Málokdo si tyto otázky nikdy nepoložil. Málokdo si však na ně dokázal správně odpovědět. Přesněji, našel odvahu si na ně vůbec odpovědět...Máte-li tedy odvahu, pojďte společně rozklíčovat charakteristiky k vlastnímu poznání a lepšímu pochopení sebe i ostatních, naučit se pracovat s vlastní jedinečností, ukázat si, jak „mít, co chceme

a chtít, co máme“, hledat a rozpoznávat životně důležité věci, a dosáhnout tak většího souladu po stránce osobní i pracovní.

----------------------------------------------------------

Cílem semináře je podat nezbytné základy k vlastnímu sebepoznání, díky kterému si účastníci propojí do souvislostí fungování veškerých vztahů kolem nich, a lépe tak sobě i ostatním porozumí. Osvojí si klíčové techniky plánování, což jim umožní nakládat s časem efektivněji. Uvědomí si, co je pro ně důležité a zároveň se naučí umět respektovat priority druhých. Získané znalosti a dovednosti při správném používání a následném prohlubování pomohou účastníkům zkvalitnit život ve všech oblastech.

OBSAH SEMINÁŘE

• DISC – typologie osobnosti podle Roberta Rohma.
• Jazyk povah aneb „na co kdo slyší“.
• Pravidla a principy efektivní organizace času.
• Zloději času a jak je eliminovat.
• Správné stanovování cílů.
• Umění „práce“ s prioritami.
• Sebeřízení v emoční rovnováze – umět říct „ne“ (sobě i druhým).

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 15:00

Lektor
Mgr. Jana Rambousková

Cena seminář:
Cena člen (prezenčně): 2 900,- Kč bez DPH (3 509,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 650,- Kč bez DPH (4 417,- Kč s DPH)

Přihlásit se