Sekce Členění sekcí Zdravotní pojišťovny IV. setkání

Český institut interních auditorů pořádá

4. SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ ZE ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN

DISKUSE K NÁVRHU ZÁKONA

 

TERMÍN
12. června 2015
PŘEDNÁŠKA 10.00–13:30 hodin
MÍSTO KONÁNÍ ČIIA
Karlovo nám. 3, 120 00 Praha 2

 

Prezentace

 

VYSTUPUJÍCÍ PREZENTACE
Jana Kranecová
Návrh zákona o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě (1.13 MB)