Sekce Členění sekcí Zdravotní pojišťovny II. setkání

Český institut interních auditorů pořádá

2. SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ ZE ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN

aneb specifika interního auditu ve zdravotnictví

 

TERMÍN                  
20. června 2014
PŘEDNÁŠKA 10.00–13.00 hodin
MÍSTO KONÁNÍ ČIIA
Karlovo nám. 3, 120 00 Praha 2


Prezentace

VYSTUPUJÍCÍ PREZENTACE
Šárka Nováková
Všeobecná Fakultní nemocnice
Výsledky úvodního benchmarkingu činnosti interního auditu ve veřejné správě (430 KB)

Jan Kvaček
KPMG Česká republika
Úhradové mechanizmy a jejich dopad na zdravotní pojišťovny (580 KB)

Karla Voráčková
KPMG Česká republika
Rizikové oblasti zdravotních pojišťoven z pohledu externího auditora (356 KB)

Michal Čup
KPMG Česká republika
Současné výzvy IT interního auditu (1027 KB)

Miroslava Pešátová
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Aktuální zkušenosti s postavením útvaru interního auditu při souběžně probíhajících kontrolách NKÚ a MZ ČR (773 KB)