zadostVS8akce|
Název:
Organizátor:
Obsah/Program:
Termín:
Počet vyuč. hodin:
Forma osvědčení o absolvování:
Vložte sken osvědčení:
Podporované formáty uloženého souboru jsou následující pdf, jpg, jpeg, tiff nebo doc.
Velikost přiloženého souboru je omezena na max. 2 MB.