Sekce Členění sekcí Veřejná správa Dokumenty Operační plán

Operační plán 2013

Operační plány pro rok 2013:

Operační plán 2011

Na základě získaných zkušeností z činnosti sekce veřejné správy a vyhodnocení Operačního plánu na rok 2010 byl sestaven Operační plán na rok 2011.

Operační plán na rok 2011 je vypracován v souladu s článkem 4 Dohody o spolupráci mezi MF a ČIIA uzavřené dne 13.6.2008 a podepsán ředitelem Odboru 17 - Kontrola, Ing. Janem Málkem, a prezidentem ČIIA, Ing. Petrem Vobořilem. Operační plán na rok 2011 obsahuje strategické cíle, zaměření k jejich naplňování a úkoly zajišťující koordinované naplňování závazků zaměřených na vytváření vzdělávacích projektů pro veřejnou správu, osvětovou činnost k prohlubování povědomí o interním auditu, finančním řízení a kontrole ve veřejné správě a další záležitosti vymezené dohodou.

 

Operační plán 2011

 

Operační plán 2010

V únoru 2010 podepsali Operační plán na rok 2010 ředitelka Odboru 17 – Kontrola, Ing. Hana Ondrušková, a prezident ČIIA, Ing. Petr Vobořil.

Operační plán na rok 2010 je vypracován na základě článku 4 Dohody o spolupráci mezi MF a ČIIA uzavřené dne 13.6.2008. OP 2010 obsahuje strategické cíle, zaměření k jejich naplňování a úkoly zajišťující koordinované naplňování závazků zaměřených na vytváření vzdělávacích projektů pro veřejnou správu, osvětovou činnost k prohlubování povědomí o interním auditu, finančním řízení a kontrole ve veřejné správě a další záležitosti vymezené dohodou.

 

Operační plán na rok 2010

Operační plán 2010 - příloha č. 1
Operační plán 2010 - příloha č. 2

Operační plán 2010 - příloha č. 3

Operační plán 2010 - příloha č. 4

 

Zpráva o vyhodnocení OP 2010

Zpráva o vyhodnocení OP 2010 - příloha č. 1
Zpráva o vyhodnocení OP 2010 - příloha č. 2
Zpráva o vyhodnocení OP 2010
- příloha č. 3