Sekce Členění sekcí Veřejná správa O sekci Novinky

VÝROČNÍ SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

Zúčastněte se tohoto historicky prvního výročního setkání interních auditorů ve veřejné správě a zapojte se do diskuse, sdílejte Vaše zkušenosti a přispějte tak k rozvoji interního auditu ve veřejné správě.

Datum konání: 19. 9. 2017
Místo konání: Palác Charitas, Karlovo náměstí 5, Praha 2

VSTUP ZDARMA! POZVÁNKA - ZDE.


Registrace přijímá a další informace podá slečna Štětinová.


Příprava nového zákona

Český institut interních auditorů se zapojil do přípravy nového zákona o řídících a kontrolních systémech ve veřejné správě, který připravuje Ministerstvo financí a který by měl nahradit současný zákon o finanční kontrole.
K navrhovanému znění zákona má Sekce veřejné správy, resp. ČIIA, následující upozornění, připomínky, doporučení a komentáře:

Vnitřní kontrolní systém ve veřejném sektoru

  • V únoru proběhla v Bruselu konference vnitřních kontrolních systémů ve veřejném sektoru.
    Kompletní sadu konferenční dokumentace naleznete - zde.
  • Přináším Vám také el. verzi dokumentu "The Compendium of Public Internal Controlsystems in EU" - zde.
  • Český překlad výtahu z Kompendia - zde.

Vyjádření pana Ing. Jana Málka ředitele z Ministerstva financí k systému certifikace

Připomínky ČIIA k návrhu Manuálu jednotnému postupu při hodnocení kvality auditní a jiné poradenské nebo ujišťovací činnosti zajišťované útvary interního auditu v orgánech veřejné správy (odeslané dne 10. 1. 2012)

Připomínky ČIIA k návrhu novely zákona č. 320/2011 Ssb., o finanční kontrole ve veřejné správě (odeslané dne 27. 5. 2011)