Sekce Členění sekcí Veřejná správa Kontakty

KONTAKTY

Výbor sekce veřejné správy:

 

Předseda Výboru Sekce veřejné správy

Ing. František Beckert, CIA

Ministerstvo financí ČR
e-mail: beckert@centrum.cz

Komise

Komise pro primární systém dohledu

Komise pro sekundární dohled

Ing. Eva Janoušková

Kraj Vysočina
e-mail:janouskova.e@kr-vysocina.cz

Ing. Dana Ratajská


e-mail: danrat@email.cz

Komunity

Ministerstsva

PhDr. Iva Šolcová

Ministerstvo dopravy
e-mail: iva.solcova@mdcr.cz

Ing. Dana Zemánková

Ministerstsvo práce a socialních věcí
e-mail: dana.zemankova@mpsv.cz

 


Ing. Eva Štěpánková

Ministerstvo pro místní rozvoj
e-mail: eva.stepankova@mmr.cz

Mgr. Světla Marková

Ministerstvo životního prostředí
e-mail: Svetla.Markova@mzp.cz

Kraje

Ing. Josef Vincenec

Krajský úřad Libereckého kraje
e-mail:josef.vincenec@krajlbc.cz

Ing. Věra Štembírková

Krajský úřad Olomouckého kraje
e-mail: v.stembirkova@kr-olomoucky.cz

Obce


Ing. Jiřina Halamčáková

Úrad městského obvodu Slezská Ostrava
e-mail: jhalamcakova@slezska.cz

Ing. Libuše Habartová

Městský úřad Uherské Hradiště
e-mail:Libuse.Habartova@mesto-uh.cz

Ing. Věra Likešová

Městský úřad v Říčanech

e-mail: vera.likesova@ricany.cz

Ing. Ingrid Martincová

Magistrát statutárního města
Mladá Boleslav
e-mail: martincova@mb-net.cz

Ing. Eva Klímová

Úřad městské části Praha 2
e-mail: klimovae@p2.mepnet.cz

Ing. Iva Kučírková

Městský úřad Havlíčkův Brod
e-mail: ikucirkova@muhb.cz


Ing. Zdeňka Hejná


e-mail: zdenka.hejna@seznam.cz

Zdravotnictví

Ing. Šárka Nováková

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
e-mail: Sarka.Novakova@vfn.czVysoké školy

doc. Ing. Vladimír Vít, CSc.

Česká zemědělská univerzita v Praze
e-mail: vit@rektorat.czu.cz

Ing. Zbyněk Křížka

Univerzita Palackého v Olomouci
e-mail: zbynek.krizka@upol.czOstatní

Ing. Miroslav Čtvrtlík

Katastrální úřad pro Olomoucký kraj
e-mail: miroslav.ctvrtlik@cuzk.cz

Ing. Zdeněk Nushart

Státní fond životního prostředí ČR
e-mail: Zdenek.Nushart@sfzp.cz

Místopředseda Výboru Sekce
veřejné správy