Sekce Členění sekcí Veřejná správa Certifikace VS CPE Hlášení CPE

Hlášení o splnění podmínek CPE

Údaje účastníka:Údaje o splnění podmínek CPE:

Tady:

Poznámka: Specifikujte název kurzu (studijní přípravy, konference, semináře, zastávané funkce ve výboru apod.), termín účasti, místo konání kurzu a počet hodin CPE. Do tabulek je možno přidávat řádky.

1. Vzdělávání (maximálně 40 hod. CPE za rok)

školící instituce název semináře, kurzu, školení termín CPE
Celkem:

2. Lektorská činnost + ústní prezentace (maximálně 25 hod. CPE za rok)

organizátor název akce termín CPE
Celkem:

3. Práce v orgánech ČIIA (maximálně 15 hod. CPE za rok)

Vložte souhrnně za každý orgán ČIIA zvlášť do samostatného řádku
název akce termín CPE
Celkem:

4. Pracovní setkání interních auditorů (maximálně 15 hod. CPE za rok)

název akce termín CPE
Celkem:

5. Publikační činnost (maximálně 25 hod. CPE za rok)

název článku, studie publikováno v termín CPE
Celkem:

6. Externí hodnocení kvality či validace (maximálně za týden 10 hodin CPE)

název akce termín CPE
Celkem:

REKAPITULACE CPE
Podmínka udržení certifikace pro první sledované období (40 CPE započteno zdarma): 40
Podmínka udržení certifikace pro druhé a další sledované období: 80
1. vzdělávání
2. lektorská činnost + ústní prezentace
3. práce v orgánech ČIIA
4. pracovní setkání IA
5. publikační činnost
6. externí hodnocení kvality či validace
Nahlášeno celkem

Oznámení o zpracování osobních údajů za účelem vedení agendy osob s odbornou certifikací interních auditorů z veřejné správy: ZDE.