Sekce Členění sekcí Veřejná správa Primární systém dohledu - FM & C

Co je to FM&C ?

Systém primárního dohledu › systém finančního řízení a kontroly (FM&C), který tvoří administrativní a finanční řídící a kontrolní mechanismy zavedené a provozované v odpovědnosti managementu. Cestu, jak jsme dospěli k této definici, můžete sledovat v prezentaci, připravené pro národní konferenci ČIIA v Ostravě dne 24. a 25. 4. 2010.

Prezentace ke stažení (2.18 MB)

Pracovní komise pro primární systém dohledu

Dne 30. 3. 2010 proběhlo první setkání pracovní komise sekce veřejné správy ČIIA pro primární systém dohledu. Jednání se zúčastnili zástupci ústřední státní správy, územní samosprávy i externího auditu. Předsedkyně komise Eva Janoušková seznámila účastníky s dosavadní činností v oblasti FM&C. Po vzájemném představení účastníků proběhla diskuze nad plánovanými tématy pro činnost komise.


Na příštím jednání dojde k další diskuzi nad jednotlivými oblastmi FM&C, vymezením stávajících problémů v těchto oblastech a jejich prioritizaci.”