Sekce Členění sekcí Veřejná správa Akce a setkání

AKCE A SETKÁNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

TŘETÍ VÝROČNÍ SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

Výroční setkání interních auditorů ve veřejné správě se uskutečnilo dne 17. září 2019 v Praze.DAATOVÁNÍ ANEB PRÁCE S DATY NUDA JE, MÁ VŠAK CENNÉ ÚDAJE

Workshop pro veřejnou správu s názvem "DAATOVÁNÍ aneb práce s daty nuda je, má však cenné údaje", se uskutečnil ve dnech 10. - 11. dubna 2019 v Hradci Králové.


DRUHÉ VÝROČNÍ SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

Výroční setkání interních auditorů ve veřejné správě se uskutečnilo dne 18. září 2018 v Praze.QUO VADIS, AUDITORE!

Workshop pro veřejnou správu s názvem "Quo Vadis, Auditore!", se uskutečnil ve dnech  25. - 26. dubna 2018 v Třebíči.


VÝROČNÍ SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

Výroční setkání interních auditorů ve veřejné správě se uskutečnilo dne 19. září 2017 v Praze.LABYRINT LEGISLATIVNÍCH ZMĚN

Workshop pro veřejnou správu s názvem "Labyrint legislativních změn", se uskutečnil ve dnech  19. - 20. dubna 2017 v Liberci.ŠACHY INTERNÍHO AUDITU VE VÍRU LEGISLATIVNÍCH ZMĚN

Workshop pro veřejnou správu s názvem "Šachy interního auditu ve víru legislativních změn", se uskutečnil ve dnech  13. - 14. dubna 2016
v Hradci Králové.NOVÉ PARAGRAFY PRO VNITŘNÍ ŘÍZENÍ A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY PRO INTERNÍ AUDIT


Workshop pro veřejnou správu s názvem "Nové paragrafy pro vnitřní řízení a kontrolu aneb klíčové výzvy pro interní auditu", se uskutečnil ve dnech  23. - 24. dubna 2015 v Brně.


BENCHMARKING NEJEN AUDITNÍ ČINNOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

Workshop pro veřejnou správu s názvem "Benchmarking nejen auditní činnosti ve veřejné správě", se uskutečnil ve dnech  23. - 24. dubna 2014 v Liberci.


AKTUÁLNÍ PARAGRAFY PRO INTERNÍ AUDIT A FINANČNÍ ŘÍZENÍWorkshop pro veřejnou správu s názvem: "Aktuální paragrafy pro interní audit a finanční řízení", se uskutečnil ve dnech 24. - 25. dubna 2013 v Pardubicích.


PROGRAM KVALITY INTERNÍHO AUDITUWorkshop pro veřejnou správu s názvem: "Program kvality interního auditu" se uskutečnil ve dnech 14. - 15. března 2013 v Jihlavě.FINANČNÍ KONTROLA VČERA, DNES A ZÍTRAWorkshop pro veřejnou správu s názvem: "Finanční kontrola včera, dnes a zítra" se uskutečnil ve dnech 25. - 26. dubna 2012 v Liberci.


Finanční kontrola ve veřejné správě, Mezinárodní dobrá praxe a slabá místa v ČR

Český institut interních auditorů pořádal 11. dubna 2012 seminář realizovaný pod záštitou Kontrolního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR s názvem:

"Finanční kontrola ve veřejné správě, mezinárodní dobrá praxe a slabá místa v ČR"Prezentace z tohoto semináře jsou dostupné zde:

"PIFC in a post 2004 environment" - Robert Gielisse, CGAP
"Důvody potřeby přijetí novely zákona o finanční kontrole ve veřejné správě" - Ing. Jan Málek
"Role NKÚ v systému kontrolní činnosti ve veřejné správě" - Ing. Miloslav Kala
"Poznatky z kontrolní činnosti NKÚ k fungování vnitřních kontrolních systémů" - Mgr. Štefan Kabátek
"Vliv členství v EU na kontrolu veřejných financí v ČR" - Ing. Květoslava Kořínková, CSc.
"Slabá místa zákona o finanční kontrole a navrhované novely na úrovni obcí" - Ing. Eva Klímová
"Finanční kontrola ve veřejné správě, mezinárodní dobrá praxe a slabá místa v ČR" - Ing. Miroslav Čtvrtlík
"Roztříštěnost a duplicity finanční kontroly" - Ing. Eva Janoušková, Ing. Lukáš WagenknechSEMINÁŘ A KULATÝ STŮL V KUTNÉ HOŘE

Seminář "Řídící a kontrolní systémy a jejich aktualizace vsouvislosti se zavedením CSÚIS" se uskuteční v rámci Sekce veřejnésprávy ČIIA v Kutné Hoře dne 1. června 2010. Na seminář naváže druhý kulatýstůl této sekce, který začne ve 14 hodin.KLUBOVÉ ODPOLEDNE

Dne 6. květen 2010 Proběhne v Cloud 9 sky bar & lounge hotelu Hilton Prague, Pobřežní 1, 186 00 Praha 8 od 15.00 do 18.00 hodin. V programu vystoupí Jean-Peirre Garitte, Zástupci Evropského účetního dvora Structural Policies Division a Arnošt Marks, Deloitte.V průběhu Klubového odpoledne budou probíhat krátké prezentace a následná diskuze k tématům zaměřeným na efektivní řízení výdajů poskytnutých ze zdrojů EU. Současně je připraveno neformální občerstvení s rautem. Vstup zdarma.

Prezentace z akce:

Budoucnost strukturálních fondů (ppt - 470 KB)

CIIA Club afternoon ECA presentation (ppt - 920 KB)

Development and monitoring of PIFC v3 (pdf - 160 KB)KULATÝ STŮL SEKCE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČIIA V OSTRAVĚ

Dne 2. března 2010 se uskutečnil první kulatý stůl v rámci Sekce veřejné správy při Českém institutu interních auditorů (SVS ČIIA). Kulatý stůl, tentokrát více zaměřený na zástupce moravského regionu, proběhl v prostorách Úřadu městského obvodu Ostrava – Jih.

Kulatého stolu se zúčastnilo 29 zájemců a zástupců z krajských úřadků, měst, nemocnic, úřadů práce, finančních ředitelství a vysokých škol. Jednání uvedl a následně jím provázel Ing. Wagenknecht, člen Rady ČIIA a předseda přípravného výboru SVS ČIIA. Informace o aktivitách ČIIA (konference, semináře, publikace, výhody členství v ČIIA) přednesl Ing. Häusler, ředitel kanceláře ČIIA. Následné prezentace a informace týkající se činnosti SVS ČIIA představili jak Ing. Wagenknecht, tak JUDr. Včelák a Mgr. Orság, zástupci přípravného výboru SVS ČIIA.

Nejvíce diskutovanými tématy byla nabídka ČIIA, jak z obsahového hlediska, tak cenového hlediska, ale také systém vzdělávání zástupců veřejné správy, jehož nastavení směřuje k uvažované národní certifikaci. Diskuse také představila různé pohledy na procesy, které jsou ve veřejné správě s interním auditem spojeny (organizace, vzdělávání, legislativa).

Vzájemně prospěšná diskuze trvala 4 hodiny a aktivity SVS ČIIA budou pokračovat, a to jak v tomto regionu, tak i v dalších regionech, konkrétně ve 2. čtvrtletí v Kutné Hoře.

 

Všem zúčastněným děkujeme za účast a aktivitu a také velký dík patří Ing. Ratajské vedoucí odboru interního auditu a finanční kontroly ÚMO Moravská Ostrava a Přívoz, která vše zabezpečila po organizační stránce.