Sekce Členění sekcí Průmysl XI. setkání

11. SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Z PRŮMYSLU

 

TERMÍN                  
7. listopadu 2014
PŘEDNÁŠKA 10.00–13.00 hodin
MÍSTO KONÁNÍ EY
Florentinum, Budova D
Na Florenci 2116/15
Praha 1Program

Co nového v IA a ČIIA (1.10 MB)
Info o ECIIA konferenci a General Assembly v Maďarsku
Oslavy 20 let IA
Tomáš Pivoňka, EY
Daniel Häusler, ČIIA

Metodika auditních šetření
Audit hodnocení VKS z pohledu zákona č. 418 o trestní odpovědnosti právnických osob (608.15 KB)
Petr Cerman, Pražská teplárenská

Aktuální legislativa, nové výzvy
Změny a výzvy v energetické oblasti pro výrobce a spotřebitele (Energetická účinnost, Emisní povolenky, Remit, Emir)(1.12 MB)
IT bezpečnost (zákon o kybernetické bezpečnosti, ISO / IEC 27001:2014) (221.57 KB)
Jan Fanta, EY
Jiří Mlynář, EY

Interní audit prakticky
Praktické přínosy IA při auditech facility, car fleet (případové studie)(1.77 MB)
Štěpán Patrný, EY

Závěrečné slovo hlavního sponzora setkání
Tomáš Pivoňka, EY
Josef Severa, EY
Závěrečné zhodnocení (228.84 KB)