Sekce Členění sekcí Průmysl V. setkání

Auditoři v průmyslu - 5. Setkání

(v programové části podpořeno společností BDO Audit s.r.o.)


Setkání se uskutečnilo v prostorách ČIIA ve středu 17. 6. 2011 od 10 - 12.hod.

Téma setkání: Tvorba auditních manuálů


Aktuální informace

Změny v účetnictví a daňové legislativě v roce 2011 - Ing. Petr Slavíček, společnost BDO Audit s.r.o.


Hostem setkání

Outsourcing funkce interního auditu - Ing. Ondřej Šnejdar, společnost BDO Audit s.r.o.

 

V případě zájmu o některou prezentaci z tohoto setkání, prosím kontaktujte pana Petra Cermana (pcerman@ptas.cz)