Sekce Klub mladých Přehled akcí

PŘEHLED AKCÍ - KLUB MLADÝCH INTERNÍCH AUDITORŮ

 1. setkání Klubu mladých IA: 1. prosince 2016 – Úvodní zahájení pravidelného setkávání Klubu mladých, svařák
 2. setkání Klubu mladých IA: 24. ledna 2017 – IA ve společnosti ČEZ
 3. setkání Klubu mladých IA: 22. února 2017 – Mezinárodní certifikace
 4. setkání Klubu mladých IA: 14. března 2017 – IA v roce 2030
 5. setkání Klubu mladých IA: 10. dubna 2017 - IA v UniCredit a na Krajském úřadě
 6. setkání Klubu mladých IA: 25. května 2017 - Žijeme časopisem Interní Auditor
 7. setkání Klubu mladých IA: 22. června 2017 – QAR
 8. setkání Klubu mladých IA: 20. září 2017 - Outsourcing IA
 9. setkání Klubu mladých IA: 18. října 2017 - IA v České spořitelně
 10. setkání Klubu mladých IA: 20. listopadu 2017 - Veřejné zakázky a výběr dodavatelů
 11. setkání Klubu mladých IA: 26. února 2018 - Budování pozice interního auditu v organizaci
 12. setkání Klubu mladých IA: 28. března 2018 - interní audit na Ministerstvu životního prostředí a interní audit ve společnosti Sberbank
 13. setkání Klubu mladých IA: 18. dubna 2018 – GDPR
 14. setkání Klubu mladých IA: 23. května 2018 – Využití datové analýzy ve vnitřním auditu
 15. setkání Klubu mladých IA: 20. června 2018 – Interní audit ve společnosti EGAP
 16. setkání Klubu mladých IA: 2. října 2018 - Podoba, struktura a obsah auditní zprávy
 17. setkání Klubu mladých IA: 6. listopadu 2018 – Cyber Security
 18. setkání Klubu mladých IA: 4. prosince 2018 - Předvánoční besídka a beseda - zhodnocení 2018 a výhled na 2019
 19. setkání Klubu mladých IA: 8. ledna 2019 – Audit ve společnosti Nestlé
 20. setkání Klubu mladých IA: 5. března 2019 - Sledování, implementace a reporting auditních nálezů
 21. setkání Klubu mladých IA: 2. dubna 2019 - Audity v mezinárodním týmu - s různými přístupy/mentalitami/odvětvími a implementace vnitřních kontrol