Sekce Členění sekcí Pojišťovny Finanční pojišťovny VI. setkání

Český institut interních auditorů pořádá

6. SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Z FINANČNÍCH POJIŠŤOVEN

"Solvency II"

TERMÍN
18. května 2016
PŘEDNÁŠKA 14:00–16:00 hodin
MÍSTO KONÁNÍ ČIIA
Karlovo nám. 3, 120 00 Praha 2

 

Šesté setkání na půdě institutu interních auditorů bylo velmi příjemné a přínosné. Ve skupině cca 10 auditorů z různě velkých pojišťoven z českého i slovenského trhu jsme společně diskutovali následující otázky k aktuálnímu tématu
Solvency II.

1. Spolupracujete s ostatní odděleními v pojišťovně na přípravě/plnění požadavků SII? V jaké oblasti? Zastřešuje někdo tyto přípravy nebo je každé oddělení řeší individuálně?

2. Jak je řízen katalog rizik ve vaší pojišťovně - možnost jedné databáze pro řízení rizik a interní audit?

3. Auditovali jste již Solvency II a jak – co bylo v rozsahu auditu? Narazili jste na problémy? Využili jste spolupráci nebo podklady ze skupinového auditu z centrály?

4. Máte v plánu Solvency II audit na rok 2016 – 2017? Jaké oblasti budou předmětem tohoto auditu? Do jaké hloubky jste již seznámeni s obsahem a stádiem implementace následujících směrnic, které obvykle jsou k naplnění SII požadavků v pojišťovnách stanoveny:

  • Group Outsourcing Policy
  • Policy for Remuneration
  • Group Capital Management Policy
  • Group Accounting & Reporting Policy
  • Group Governance & Control Policy
  • Group Fit & Proper Policy
  • Group Actuarial Policy
  • Group Audit Policy
  • Group Compliance Policy
  • Group Risk Policy

5. Potýkáte se v některé oblasti auditu SII s nedostatkem odborné kapacity/zdrojů? Jak to plánujete vyřešit?

6. Máte zkušenosti s přímou komunikací s ČNB v souvislosti se SII?


Lze říci, že s regulací v podobě SII se potýká každá se zúčastněných pojišťoven, avšak hloubka zapojení závisí do velké míry od toho, zda pojišťovna má interní či standardní model.

Audit z oblasti Solvency II proběhl už všude, četnost a komplexnost již vykonaných nebo plánovaných auditů je opět spojená s typem implementovaného modelu.

Vlastníkem SII bývá všude útvar řízení rizik, audit přispívá dle potřeby v rámci komunikace s ČNB/NBS.

Tématem pro audit se ve více společnostech jeví v brzké době např. ORSA report, výkaznictví nebo např. nastavení organizační struktury, výborů a související nastavení a řádné oddělení odpovědností. Žhavým tématem nejen pro audit je datová kvalita. Velkou diskusi vyvolá také postupná implementace jiných zásad odměňování (KPI nespojená s finančními výsledky, odložená bonusová schémata) inspirovaná praxí v bankovním sektoru.

Auditoři se shodli na formátu dalších setkávání, a to krátkou úvodní přednáškou a poté řízenou diskusí na předem stanovené okruhy otázek. Dále v souladu s předcházejícím hlasováním domluvili na tématech dvou dalších setkání do konce roku 2016.

Všem zúčastněným děkujeme za aktivní účast, otevřenost a vůli společně pracovat a vzájemně se inspirovat.

Ing. Jitka Kazimírová, CIA
Senior Manager Internal Audit, Allianz pojišťovna, a. s.