Sekce Členění sekcí Finanční instituce VI. setkání

6. SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Z FINANČNÍ OBLASTI

 

TERMÍN                  
2. října 2014
PŘEDNÁŠKA 14.00–17.00 hodin
MÍSTO KONÁNÍ PricewaterhouseCoopers,s.r.o.
Hvězdova 1734/2c
140 00 Praha 4


Prezentace

VYSTUPUJÍCÍ PREZENTACE

Kateřina Halásek-Dosedělová,
PwC, forenzní služby
Lukáš Rút,
PwC, forenzní služby

Identifikace subjektů podléhajících sankcím ve finančních transakcích (3,1MB)

Tomáš Pluhařík,
PwC, oddělení řízení rizik

Dopad legislativních změn v informační bezpečnosti na interní audit (886kB)

Vladimír Jaroš,
PwC, oddělení řízení rizik
Pavel Jankech,
PwC, forenzní služby

Nové výzvy pro interní audit – Big Data a socialní sítě (2,1MB)

Martin Fleischmann,
ČNB , odbor kontroly obezřetnosti

Dohled a regulace IS/IT ve finančních institucích z pohledu ČNB (1,3MB)