Sekce Finanční instituce I. setkání

1. SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Z FINANČNÍCH INSTITUCÍ

 

TERMÍN                  
6. října 2011
PŘEDNÁŠKA 14.00–17.00 hodin
MÍSTO KONÁNÍ EY
Karlovo náměstí 10
120 00 Praha 2

Prezentace

vystupující prezentace
Luboš Prchal,
Ernst & Young

Role IA v rámci pilíře 2 (954.17 KB)


Marian Krajč,
Česká národní banka

Poznatky z výkonu dohledu ČNB v bankách a pojišťovnách a případná poučení pro interní auditory (293.77 KB)


Bohuslav Poduška,
Česká spořitelna

Hodnocení řídícího a kontrolního systému interním auditem(800.58 KB)